122.Yıl

122.Yıl

İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı Hk.

Sayın Üyemiz;

Kocaeli Valiliği tarafından odamıza iletilen yazıda; Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan ve  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen “Türkiye’de İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı” uygulamaya alınacağı bildirilmektedir. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2020 olup hibe başvuru rehberi ile eklerine ve bilgilendirme günleri takvimi ile kayıt linkiine “Türkiye‘de  İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi"nin internet sitesi (https://iklimeuyum.org/) ve Sözleşme Makamının internet sayfasındaki (https://ipa.gov.tr/) ihaleler bölümünden erişim sağlanacağı, başvurunun İngilizce dilinde yapılacak olup, çağrı ilanı ve eklerinin Türkçe çevirilerine aynı adresten ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

Kocaeli Ticaret Odası