122.Yıl

122.Yıl

Şubeler

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”
Dikkat ! Sigorta acenteliği faaliyetinde bulunan firmalarının şube açılışları için taşıması gerekli şartlar aşağıya çıkartılmıştır. * Şirket merkezine sigorta acenteliği yönetmeliğinde belirtilen şartları haiz genel müdür ve genel müdür yardımcısı atanmış olması gerekmektedir. * Merkezin en az 300.000.TL sermaye ve her bir şube için en az 25.000.TL sermayeye sahip olması gerekmektedir. *her şube için sigorta acenteliği yönetmeliğinde belirtilen şartları haiz bir şube müdürü ve teknik personel bulundurulmalıdır.
MERKEZİ KOCAELİ İLİ DIŞINDA OLUP KOCAELİ İLİNDE ŞUBE AÇACAK OLAN FİRMALARIN ŞUBE KAYDI İÇİN İSTENEN BELGELER
3- Merkezin bağlı olduğu yer ticaret sicili müdürlüğünden Ticaret Sicili yönetmeliği 120.maddesine göre düzenlenecek belge ve ekleri (geçerlilik süreleri 1 aydır)
-Ekli evraklar
-şirket anasözleşmesi
-şirket anasözleşmesinin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi
-Kuruluştan sonraki sözleşme tadili tescillerine ait Ticaret Sicili Gazeteleri
-Şirket imza sirküleri veya yetkililerin imza beyannameleri
-Anonim şirketlerde son yapılan genel kurulla ait Ticaret Sicili Gazetesi
5-Şube müdürü şube unvanı altında imza beyannamesi ( 7099 sayılı kanun gereğince imza beyannameleri ticaret sicili müdürlüğü huzurunda yapılacağından ötürü noterlerden çıkartılan imza beyannamesi ve tescil talepnameleri kabul edilmemektedir.)
- ticaret sicili müdürlüğünden onaylı
-1 adet asıl 2 adet fotokopi
7- Şube açılışı ile ilgili karar ( 2 adet noter tasdikli )
MERKEZİ KOCAELİ İLİNDE OLUP YİNE KOCAELİ İLİNDE ŞUBE AÇACAK OLAN FİRMALARIN ŞUBE KAYDI İÇİN İSTENEN BELGELER
1- Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü na dilekçe   (T.S.Y.120. maddesine göre belge verilmesini için)
4- Taahhütname daktilo ile doldurulacak ve şirket yetkilisi /yetkilileri tarafından imzalanacak
5- Şube müdürü şube unvanı altında imza beyannamesi ( 7099 sayılı kanun gereğince imza beyannameleri ticaret sicili müdürlüğü huzurunda yapılacağından ötürü noterlerden çıkartılan imza beyannamesi ve tescil talepnameleri kabul edilmemektedir.)
-ticaret sicili müdürlüğünden onaylı
-1 adet asıl 2 adet fotokopi

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”
3- DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ KARAR (1 ADET NOTER ONAYLI)
4- YENİ ATANAN ŞUBE MÜDÜRÜ VAR SA ŞUBE ÜNVANI ALTINDA DÜZENLENMİŞ İMZA BEYANNAMESİ (SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ONAYLI)

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”
3- Oda Kayıt Beyannamesi (bilgisayar veya daktilo ile doldurulup işletme sahibi tarafından imzalı olacak)
4- Mersis sisteminden alınan taahütname olacak, (işletme sahibi tarafından imza edilecek 1 asıl)
5- Şube unvanı altında imza beyannamesi (sicil müdürlüğünden onaylı)
6- Merkezin bağlı olduğu yer ticaret sicili müdürlüğünden Ticaret Sicili yönetmeliği 120.maddesine göre düzenlenecek belge ve ekleri (geçerlilik süreleri 1 aydır)

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”
3– VERGİ DAİRESİNDEN ŞUBEDE TİCARİ FAALİYET SON BULDUĞUNA DAİR TUTANAK
-1 adet asıl 1 adet fotokopi

Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.
Aşağıda sıralanmış evrakların hazırlığı bilgisayar veya daktilo ile doldurulup yetkililer tarafından imzalı olmalıdır.
6- Şube yetkililierinin şube unvanı altında imza beyannamesi (sicil müdürlüğünden onaylı)
7- İktisadi işletme Merkezinin bağlı olduğu  ticaret sicili müdürlüğünden Ticaret Sicili yönetmeliği 120.maddesine göre düzenlenecek belge ve ekleri (geçerlilik süreleri 1 aydır)

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”
Aşağıda sıralanmış evrakların hazırlığı bilgisayar veya daktilo ile doldurulup yetkililer tarafından imzalı olmalıdır.
3- DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ KARAR (2 ADET NOTER ONAYLI)
4- YENİ ATANAN ŞUBE MÜDÜRÜ VAR SA ŞUBE ÜNVANI ALTINDA DÜZENLENMİŞ İMZA BEYANNAMESİ (sicil müdürlüğünden onaylı)

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”
Aşağıda sıralanmış evrakların hazırlığı bilgisayar veya daktilo ile doldurulup yetkililer tarafından imzalı olmalıdır.
3- TERKİN İLE İLGİLİ KARAR (1 ADET NOTER ONAYLI)