122.Yıl

122.Yıl

Kalite Politikası

$q->title_tr

Kocaeli Ticaret Odası; Müşterilerinin gereksimlerine ve beklentilerine önem veren, hizmet sunumunu, en hızlı, en doğru, eşit muameleler içinde güleryüzlü bir şekilde vermeye özen göstererek müşteri odaklı bir düşünceyi benimsemektedir. Sürekli iyileştirmeye açık, üyelere, organları ve çalışanları ile güçlü, paydaşları ile işbirliği içinde, daima yol gösteren bir kurum olmaktır.

Tarihçesi

Odamız ;2003 yılı sonu itibarı ile başlatılmış olan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartları ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standartları çalışmaları 04.05.2004 tarihinde tamamlanmış ve belgelendirme aşamasına ulaşılmıştır. Belgelendirme merkezi Kuzey Almanya´da bulunan TÜV NORD CERT Gmbh HANNOVER şirketi ile birlikte belgelendirme faaliyetlerinde bulunan BBS Birleşik Belgelendirme, Eğitim ve Gözetim Servisi İç ve Dış Ticaret A. Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

• ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgesi 05.07.2004,
• ISO 14001 Standardı Belgesi 26.07.2004 tarihinde alınmıştır.

Kalite ve Üyelerimiz

Kocaeli Ticaret Odası, üyelerinin memnuniyetinden yola çıkarak, üyelere sunduğu hizmetlerin kalitesini her yönüyle tatmin edici düzeyde sağlayabilme amacında faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Öncelik verdiği üyelerinin memnuniyetidir. Dolayısıyla üyelerden gelen her türlü öneri, şikayet, memnuniyet Oda´nın sunduğu hizmetlerin kalitesi hakkında önemli verileri oluşturmaktadır. Bu veriler Üyelerin doldurduğu “üye anketleri” aracılığıyla ya da sözlü olarak elde edilmektedir. Üyelerden gelen veriler doğrultusunda daha kaliteli hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi ve üyelerin memnuniyet düzeylerinin artması sağlanmış olmaktadır.

Toplam Kalite Yönetimi Hakkında

Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı içinde bulunduğumuz dönemde, toplumların nitelikleri değişmekte ve “Bilgi Toplumu” niteliğine dönüşmektedir. Küreselleşmenin de etkisiyle rekabet giderek artmaktadır. Artan rekabetten koşullar, insanlar, kurumlar da etkilenmektedir. Değişim süreklilik gösterirken, değişimin gerektirdiği koşullara ayak uydurmak kaçınılmaz olmaktadır. Türkiye´nin uluslar arası alandaki toplam rekabet gücünü arttırabilmesi için, kurumlar bazında rekabete yönelik yaklaşımları, unsurları değişime uygun hale getirmelidir. Bu, AB sürecinde çağdaşlığı yakalamak isteyen ülkemiz ekonomisi için önemli bir noktadır. Hiç kuşkusuz Kocaeli Ticaret Odası da bu değişim içinde yer almaktadır.

Talepler giderek çoğalmakta ve çeşitlilik göstermektedir. Dolayısıyla kurumlar,
Çeşitlenen talepleri en kısa sürede ve mümkün olduğunca hatasız yerine getirebilmelidir. Kocaeli Ticaret Odası da üyelerinin taleplerini en kısa sürede ve tatmin edici düzeyde gerçekleştirebildiği ölçüde başarılı olarak değerlendirilecektir. Bunu gerçekleştirebilmeleri için uygun bir yönetim modeli uygulamaları gerekir. Yönetim modelleri, toplumları yapılarına göre farklılık gösterir. Ancak bu farklılıklara rağmen, dünyada ortak olarak benimsenmiş bir yönetim modeli mevcuttur. Bu yönetim modeli; TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ´dir.

Temeli insana dayanan TKY´nin temel ilkesi; “insana saygı ve değer” olarak ifade edilebilir. Yönetim gibi TKY de; bir grup insanı, belirlenmiş ortak hedeflere ve amaçlara doğru yönlendirerek aralarındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlama çabasının bütünüdür.

TKY´nin temel öğeleri; iç müşteriler (çalışanlar), dış müşteriler (üyeler), çalışmaların sürekli iyileştirilerek geliştirilmesi, katılımın sağlanması ve önce insan anlayışıdır.

Çalışanlar, kurumun üretim kaynaklarının yapıtaşını oluşturur. Çünkü sadece insan kaynağı; nitelikleri ve becerileri doğrultusunda toplam girdilerden daha fazla çıktı üretebilirler. İnsana verilen değerin en önemli göstergesi kendilerini kanıtlamalarına fırsat verilmesidir. Kurumdaki bütünlüğün birer parçası olduklarının hissettirilmesi, verimliliklerini son derece olumlu etkileyecektir.

Kalite kriterleri, müşteri isteklerinden başlayıp kurumdaki her bir ekibin çabalarına bağlı olarak oluşturulur. Müşteri, kurumun ürettiklerinin salt alıcısı olmaktan, sunduğu hizmetlerin ise salt faydalanan taraf olduğu misyondan sıyrılmış, kurumların üretim/hizmet süreçlerinin yönlendiricisi konumuna gelmiştir. Dolayısıyla müşterilerin zevklerine, ihtiyaçlarına hitap eden hizmetleri sunmak, ürünleri üretmek fark yaratacaktır. Müşteriyi yönetmekten ziyade, müşterinin yönetimine fırsat vermek, başarıyı getirecektir.

TKY´nin amacı; kurumsal verililiği arttırmaktır. Kurumsal erimliliğin sağlanmasında, bireysellikten ziyade takım çalışmaları etkilidir. Tek bir kişinin başarılı olması, kurumun verimliliği açısından yetersizdir. Yapılan her iş kutsaldır. Her bir çalışma, bir sonraki çalışmanın başlangıcını oluşturmaktadır. Dolayısıyla her çalışanın işini tam zamanında ve doğru yapması, kalitenin baştan kontrol altına alınmasını sağlayacaktır. Bu nedenle kalite, kurumun bütününe yayılmış bir çabanın ürünüdür.