122.Yıl

122.Yıl

Sayısal Takograf

ODAMIZ SAYISAL TAKOGRAFLARDA KULLANILAN SÜRÜCÜ, SERVİS VE ŞİRKET KARTLARININ DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ BAŞVURULARI ALMAYA BAŞLAMIŞTIR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile imzaladığı 16.04.2010 tarihli Protokol’ e istinaden, Odamız Uluslar arası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelikte belirtilen sayısal takograflarda kullanılmak üzere sürücü, servis ve şirket kartlarının ve bunlara ilişkin hizmetlerin verilmesi konusunda yetkilendirilerek başvuruları almaya başlamıştır.

Sürücü Sayısal Takograf Kartı Başvuru Ve Dağıtım Süreci

SÜRÜCÜ KARTI’ na kimler başvurabilir ? 
•Sürücü belgesi ve SRC belgesi olan sürücüler başvurabilir.
•Başvuru, şahsen sürücü tarafından gerçekleştirilmelidir.
Ön Başvuru İşlemi:
Sürücüler, http://staum.tobb.org.tr internet adresinden ön başvuru işlemlerini başvuru merkezine gitmeksizin bireysel olarak yapmaları gerekmektedir.

Elektronik ortamda aşağıdaki bilgiler sisteme girilir.

Sürücü Bilgileri: 
•T.C. Kimlik No
•Cep Telefonu
•İletişim Adresi
•E-posta Adresi (İsteğe Bağlıdır.)
•Başvuru Yapılan Oda

•Kartı Teslim Alabilecek 3. Kişi

Sürücü Belgesi Bilgileri: 

•Belge No (Ehliyet no) – Ehliyet Numarası 7 haneden az ise başına 0 (Sıfır) rakamı koyulur.
•Verildiği İl/İlçe
•Veriliş Tarihi
•Kart Seri Numarası
Ön Başvuru İşlemi Tamamlandıktan Sonra Sürücü Tarafından Yapılacak İşlemler ve Başvuru Belgeleri:
Ön başvuru işlemi tamamlandıktan sonra sürücüler, ödeme numarasını belirterek T.C. Vakıflar Bankası şubelerinden 130 TL (Yüzotuz Türk Lirası) kart ücreti ödemesi yapar.
Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra sürücüler, ön başvuru sırasında belirttikleri başvuru merkezine giderek başvuru işlemlerini gerçekleştirir.
Sürücü kartı başvurusunu gerçekleştirmek için ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odasına giderken aşağıdaki belgelerin sürücünün yanında bulunması gerekmektedir. 
•Sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi
•Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
•Dekont
•Biyometrik fotoğraf (1 Adet 3,5 x 4,5 ebatı ) – Vize için alınan fotoğraf, arka fon beyaz olacak.
SRC Aslı veya e-devlet çıktısı

Dağıtım Süreci:

  • •ODA yetkilisi tarafından sürücüye kart zarfı teslim edilir.
  • •Kart zarfında, sürücü kartı, «A-2 Sayısal Takograf Sistemi Sürücü Kartı Teslim Tutanağı ve A-3 Sayısal Takograf Sistemi Sürücü Kartı Bilgi Formu» bulunmaktadır.
  • •Sürücü ve ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odası yetkilisi, «A-2 Sayısal Takograf Sistemi Sürücü Kartı Teslim Tutanağını imzalar.
Detaylı Bilgi İçin Çağrı Merkezi No: 444 9 559
Ön Başvuru için tıklayınız: http://staum.tobb.org.tr

Servis/Şirket Sayısal Takograf Kartı Başvuru Ve Dağıtım Süreci

Servis Kartı’ na veya Şirket Kartı’ na Kimler Başvurabilir ?
Servis kartına, T.C. Sanayi Bakanlığı tarafından yetkilendirilen servisler başvurabilir.
•Şirket kartına, yurtiçi veya uluslararası karayolu taşımacılığı yapan şirketler başvurabilir.
•Başvuru, servis/şirket yetkilisi tarafından şahsen gerçekleştirilir.
•Servis/Şirket yetkilisi, imza sirkülerinde adı geçen kişiyi veya servisin/şirketin vekaletname ile sayısal takograf servis/şirket kartını almaya yetki verdiği bir servis/şirket çalışanını ifade etmektedir.
Ön Başvuru İşlemleri :
Servis/şirket yetkilisi, http://staum.tobb.org.tr internet adresinden ön başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
Elektronik ortamda aşağıdaki bilgiler sisteme girilir.
Servis/Şirket Bilgileri: 
•Ticari Unvan
•Vergi Dairesi ve Numarası
•Yetki Belgesi Numarası ve Geçerlilik Tarihi
•E-posta Adresi
•İletişim Adresi ve Telefonu
Başvuru Bilgileri: 
•Kart Başvuru Adedi
•Başvuru Yapılacak Oda (Ön Başvuru Yapıldıktan Sonra Oda Bilgisi Değiştirilemez)
•Başvuru Nedeni.
Ön Başvuru İşlemi Tamamlandıktan Sonra Servis/Şirket Yetkilisi Tarafından Yapılacak İşlemler :
•Ön başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ödeme numarası belirtilerek T.C. Vakıflar Bankası şubelerinden kart adedi başına 400 TL (DörtYüz Türk Lirası) olmak üzere toplam kart ücreti ödemesi yapılır.
•Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra servis/şirket yetkilisi, ön başvuru sırasında belirttikleri başvuru merkezine giderek başvuru işlemlerini gerçekleştirir.
Başvuru Belgeleri : 
Servis/şirket kartı başvurusunu gerçekleştirmek için ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odasına giderken aşağıdaki belgelerin servis/şirket yetkilisinin yanında bulunması gerekmektedir.
•İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi
•Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde servis yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)
•Oda Kayıt Belgesi aslı
•Vergi Levhası fotokopisi
•Yetki Belgesi fotokopisi
•Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
•Dekont

•Servis Kaşesi

Dağıtım Süreci :
•ODA yetkilisi tarafından servis/şirket yetkilisine, kart zarfı teslim edilir.
•Kart zarfında, servis/şirket kartı, «C-2 Sayısal Takograf Sistemi Servis Kartı Teslim Tutanağ ı/ D-2 Sayısal Takograf Sistemi Şirket Kartı Teslim Tutanağı» ve «C-3 Sayısal Takograf Sistemi Servis Kartı Bilgi Formu / C-3 Sayısal Takograf Sistemi Şirket Kartı Bilgi Formu» bulunmaktadır.
•Servis/şirket yetkilisi ve ilgili ODA yetkilisi, «C-2 Sayısal Takograf Sistemi Servis Kartı Teslim Tutanağı / D-2 Sayısal Takograf Sistemi Şirket Kartı Teslim Tutanağı » nı imzalar.
Detaylı Bilgi İçin Çağrı Merkezi No: 444 9 559
Ön Başvuru için tıklayınız: http://staum.tobb.org.tr