127.Yıl

126.Yıl

Ticaret Sicil Kayıt Suretleri

Odamız üyelerinin Sicil Kayıtlarının tutulduğu Dosyalarından alınan suretlerinin aslına uygun olduğunun tasdiki. Dilekçe ile talep edilir. Her yıl Resmi Gazetede yayınlanan harçlar tarifesiyle belirlenen bedeller karşılığında verilir.