127.Yıl

126.Yıl

Ticaret Sicil Gazete Suretleri

Odamız üyesinin Tescil edilmiş bir hususa ilişkin yayınlanmış olan Ticaret Sicili Gazetesinin onaylı sureti . Dilekçe ile talep edilir . Ücrete tabiidir.