127.Yıl

126.Yıl

Teamül Örf ve Adetlerin Tespiti

Odalar kendi bölgelerindeki teamülleri tespit ederek örf ve adet olarak ilgililerin istifadelerine sunar. Talep halinde Ticaret Odası Başkanlığı´na konu ile ilgili dilekçe alınır.