126.Yıl

122.Yıl

Şubeler

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için https://mersis.gtb.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”
Dikkat ! Sigorta acenteliği faaliyetinde bulunan firmalarının şube açılışları için taşıması gerekli şartlar aşağıya çıkartılmıştır. * Şirket merkezine sigorta acenteliği yönetmeliğinde belirtilen şartları haiz genel müdür ve genel müdür yardımcısı atanmış olması gerekmektedir. * Merkezin en az 300.000.TL sermaye ve her bir şube için en az 25.000.TL sermayeye sahip olması gerekmektedir. *her şube için sigorta acenteliği yönetmeliğinde belirtilen şartları haiz bir şube müdürü ve teknik personel bulundurulmalıdır.
MERKEZİ KOCAELİ İLİ DIŞINDA OLUP KOCAELİ İLİNDE ŞUBE AÇACAK OLAN FİRMALARIN ŞUBE KAYDI İÇİN İSTENEN BELGELER
4-Şube müdürünün şube unvanı altında imza beyannamesi  (sicil müdürlüğünden ya da noterden) ; kişinin yeni kimliği var ise imza beyannamesine gerek bulunmamaktadır. 
-1 adet asıl 2 adet fotokopi
6- Şube açılışı ile ilgili karar ( 2 adet noter tasdikli )
MERKEZİ KOCAELİ İLİNDE OLUP YİNE KOCAELİ İLİNDE ŞUBE AÇACAK OLAN FİRMALARIN ŞUBE KAYDI İÇİN İSTENEN BELGELER
3- Taahhütname daktilo ile doldurulacak ve şirket yetkilisi /yetkilileri tarafından imzalanacak
4- Şube müdürünün şube unvanı altında imza beyannamesi  (sicil müdürlüğünden ya da noterden) ; kişinin yeni kimliği var ise imza beyannamesine gerek bulunmamaktadır. 
-1 adet asıl 2 adet fotokopi

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gtb.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”
3- DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ KARAR (1 ADET NOTER ONAYLI)
4- YENİ ATANAN ŞUBE MÜDÜRÜ VAR SA ŞUBE ÜNVANI ALTINDA DÜZENLENMİŞ İMZA BEYANNAMESİ (sicil müdürlüğünden ya da noterden) ; kişinin yeni kimliği var ise imza beyannamesine gerek bulunmamaktadır. 

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gtb.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gtb.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”
3- Oda Kayıt Beyannamesi (bilgisayar veya daktilo ile doldurulup işletme sahibi tarafından imzalı olacak)
4- Mersis sisteminden alınan taahütname olacak, (işletme sahibi tarafından imza edilecek 1 asıl)
5- Şube müdürünün şube unvanı altında imza beyannamesi  (sicil müdürlüğünden ya da noterden) ; kişinin yeni kimliği var ise imza beyannamesine gerek bulunmamaktadır. 

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gtb.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gtb.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”
3– VERGİ DAİRESİNDEN ŞUBEDE TİCARİ FAALİYET SON BULDUĞUNA DAİR TUTANAK
-1 adet asıl 1 adet fotokopi

Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gtb.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.
Aşağıda sıralanmış evrakların hazırlığı bilgisayar veya daktilo ile doldurulup yetkililer tarafından imzalı olmalıdır.
6-Şube müdürünün şube unvanı altında imza beyannamesi  (sicil müdürlüğünden ya da noterden) ; kişinin yeni kimliği var ise imza beyannamesine gerek bulunmamaktadır. 

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gtb.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”
Aşağıda sıralanmış evrakların hazırlığı bilgisayar veya daktilo ile doldurulup yetkililer tarafından imzalı olmalıdır.
3- DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ KARAR (2 ADET NOTER ONAYLI)
4- YENİ ATANAN ŞUBE MÜDÜRÜ VAR SA Şube müdürünün şube unvanı altında imza beyannamesi  (sicil müdürlüğünden ya da noterden) ; kişinin yeni kimliği var ise imza beyannamesine gerek bulunmamaktadır. 

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gtb.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”
Aşağıda sıralanmış evrakların hazırlığı bilgisayar veya daktilo ile doldurulup yetkililer tarafından imzalı olmalıdır.
3- TERKİN İLE İLGİLİ KARAR (1 ADET NOTER ONAYLI)