127.Yıl

126.Yıl

SRC Belgesi

Ticari araç (B,C,D, ve E türü sürücü belgeleri ile ticari maksatlı kullanılan araçlar) kullananların SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi olmadan araç kullandıklarının tespiti halinde kendisine idari para cezası, Bakanlığın vermiş olduğu yetki belgesine sahip olan bir firmanın aracını kullanıyor ise firmaya da idari para cezası ve yetki belgesine de uyarma cezası kesilmektedir.

25.02.2003 tarihinden sonra alınmış sürücü belgesine sahip olanların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ nın yetki verdiği Eğitim Merkezlerinin eğitimlerine katılarak ve sonrasında Bakanlığın açmış olduğu sınavdan geçer not alanlar belge almaya hak kazanmış olacaklar.
25.02.2003 tarihinden önce düzenlenmiş sürücü belgesine sahip olanlar ise Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi (KTFMYE) Yönetmeliği’ nin Geçici 2 nci maddesi gereğince eğitimden ve sınavdan muaf olarak adlarına SRC türü yetki belgesi düzenlenmektedir. Bu şekilde belge alacaklar www.ubgup.gazi.edu.tr adresinden detaylı bilgi alabilirler.
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ nin 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına göre, D3 ve K2 yetki belgesi alan ve tek araç sahibi olan gerçek kişilerin kendi adlarına tescil edilmiş taşıtı bizzat kendilerinin sürücü olarak kullanmaları halinde; bu kişilerden mevzuatın öngördüğü SRC türü Mesleki yeterlilik belgesi ve psikoteknik raporu alma şartı aranmaz.