126.Yıl

122.Yıl

Servis Şoförü Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Sınavı düzenlenecektir

Servis Şoförü Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Sınavı düzenlenecektir

Sayın Üyemiz;

Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre 03.09.2020 tarihinden itibaren okul servis araçlarını kullanan şoförlerin MYK mesleki yeterlilik belgesine sahip olması zorunlu hale getirilmiştir.

Üyelerimizin söz konusu belgeyi alabilmesi için Odamız ve TOBB MEYBEM iş birliğinde 10 kişiye ilgili Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavı düzenleyecektir.

Sınav Ücreti: 1.400 TL

Sınavlarda başarılı olup, belge almaya hak kazanan katılımcılardan ayrıca 300 TL belge masraf ücreti tahsil edilecektir.

Başvuru Evrakları:

1-      Başvuru formu ( Boş şekli ektedir. )

2-      1 tane kimlik fotokopisi

3-      Ödeme dekontu

4-      1 adet vesikalık fotoğraf

5-      Sürücü belgesi fotokopisi,

6-      SRC 2 mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi,

7-      Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”

8-      “Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması” şartına istinaden Adli Sicil Kaydı

Adayların 2 sınav hakkı olacaktır.

Bilgi: İdari İşler Servisi

Tel: 0 262 322 30 10 -   158

 

 Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

KOCAELİ TİCARET ODASI