127.Yıl

126.Yıl

Şahıs İşletmeleri

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK 12. md.) Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nun 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.
“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için https://mersis.gtb.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”

Başvurunuzda beyan edilecek işletmenin açılış tarihi ile, vergi dairesi işe başlangıç tarihinin aynı olması gerekmektedir.
TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
 • Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
 • 1 adet asıl

Kullanılmak istenen unvanın Odamızdan teyit ettirilmesi gerekmektedir.

 • Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
 • 1 adet asıl
3.İşletme ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (sicil müdürlüğü ya da noterden) kişinin yeni kimliği var ise imza beyannamesine gerek bulunmamaktadır. 
 •  ticaret sicili müdürlüğünden onaylı
 • 1 adet asıl

4. Oda kayıt beyannamesi 

 • 1 adet asıl
 • Beyannameye başvuru sahibinin fotoğrafları yapıştırılmalıdır
 • Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış  olmalı
5. Taahütname
 • 1 adet asıl 1 adet fotokopi
 • ( Mersis sisteminden alınan taahütname olacak, noter onayına gerek yoktur)
6. Vergi levhası fotokopisi
 • 1 adet asıl onaylı

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gtb.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”
TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
A-  Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan tescili talep dilekçe
B- Kocaeli Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan kayıt talep dilekçe

TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
 • Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
 • 1 adet asıl
 • Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
 • 1 adet asıl
3. Vergi dairesinden ticareti terk ettiğine dair yazı
 • 1 adet asıl 1 adet fotokopi
4. Mal beyanı  (3 adet asıl)

TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
 • Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
 • 1 adet asıl
 • Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
 • 1 adet asıl
3. Veraset ilamı 
 • 1 adet asıl 1 adet fotokopi
4. Mal beyanı  (dilekçeyi imzalayan varis tarafından imzalanacak)
 • 3 adet asıl