126.Yıl

122.Yıl

(ÖNEMLİ) Araç Muayenelerinde Korona Kararı: Muayene süreleri 3 ay uzatıldı

(ÖNEMLİ) Araç Muayenelerinde Korona Kararı: Muayene süreleri 3 ay uzatıldı

Corona virüsü salgının etkisinin artması nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı önemli bir karar aldı. Resmi Gazete 'de yayımlanan düzenlemede, muayene sürelerinin 3 ay uzatıldığına yer verildi

Araç muayene istasyonlarının açılması, işletilmesi ve araç muayenesi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 3 Nisan 2020 tarih ve 31088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre;

MADDE 1 – 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.