127.Yıl

126.Yıl

Oda Sicil Kayıt Sureti

Üyelerin Kocaeli Ticaret Odası üyelerinin oda üyesi olduğunu gösterir belgedir sözlü talep üzerine verilir. Ücrete tabidir.