127.Yıl

126.Yıl

Oda Hakkında

$q->title_tr

MESLEKİ faaliyetlerin tek elden sürdürüldüğü dönemde İzmit Ticaret ve Sanayi Odası olarak mevcudiyetini koruyan odamız daha sonra bölünmeler yaşamış ve bu bölünmelerin ardından İzmit Ticaret Odası adını alarak Karamürsel, Gölcük, İzmit, Derince ve Kandıra ilçelerinde üyelerimize hizmet götürmüştür.

Eldeki belgelerden 1897 yılında faaliyet gösterdiği anlaşılan odamız, 1945 yılında ilk resmi belgesini verdiği anlaşılmaktadır. Türkiyenin en köklü meslek örgütlerinin başında gelen Kocaeli Ticaret Odası Aralık 1988 yılında Gebze Ticaret ve Sanayi Odasının kurulmasıyla ikiye bölünmüş, ardından Haziran 1989 tarihinde Kocaeli Sanayi Odasının kurulmasıyla bölünme devam etmiştir. 1999 yılında da Körfez Ticaret Odasının kurulmasıyla bölünme işlemi tamamlanmıştır.

2008 yılında meclis kararıyla isim değişikliğine giden İzmit Ticaret Odası, bu tarihten sonra Kocaeli Ticaret Odası unvanıyla üyelerine hizmet vermeye devam etmiştir. Yerel yönetimlerde meydana gelen değişimler ve ilçe sayılarında yaşanan artış, Kocaeli Ticaret Odasının da yetkili olduğu alanları yeniden belirlemiştir. Buna göre Karamürsel, Gölcük, Başiskele, İzmit, Kartepe, Kandıra, Derince, Dilovası, Darıca ve Çayıova ilçeleri hizmet alanımıza girmiş ve Kocaeli Ticaret Odası ilin geneline yayılan bir yapıya kavuşmuştur. Bir bakıma tarihi köklerine su vermeye başlamıştır.

5590 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yasasının değişerek 5174 Sayılı yasayla tamamlanması, mesleki örgütlenmelerde bölünmelerin değil, birleşmelerin sağlanmasına yönelik ilk adımı oluşturmuş ve işletmelerin üye olacakları oluşumları belirlemiştir. 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Yasasının 18 Mayıs 2004 tarihinde yürürlüğe girmesi ve yerel yönetimlerde meydana gelen değişimler mesleki yapılanmaları da belirlemiştir.

KOCAELİ TİCARET ODASI TEMEL VE ETİK DEĞERLERİ

Kalite: Üyelerimize ve tüm paydaşlarımıza her dönem ve her koşulda gelişen kalite ve hızda hizmet sunmayı hedefleriz.

Yenilikcilik: Değişen koşullara hızla adepte olup, yenlikleri takip eder ve daima güncelliğimizi koruruz

Dürüstlük: Tüm İş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük temel önceliklerimizdendir.

Hukuka Saygı: Tüm faaliyetlerimizde, ulusal ve evrensel hukuk kurallarına saygılı davranırız.

Katılımcılık: Odanın faaliyetlerine başta üyelerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın aktif şekilde katılmasını teşvik ederiz

Tarafsızlık: Her türlü siyasi görüş ve ideolojiden arınmış şekilde üyelerimizin, toplumun ve ülkemizin yararını gözeterek tüm faaliyetlerimizde herkese eşit mesafede dururuz.

Şeffaflık: Tüm faaliyetlerimizin sebep ve sonuçlarını üyelerimizin bilgisine sunarız.

Hesap Verilebilirlik: Yaptığımız tüm işlerde ve yer aldığımız tüm projelerde, paydaşlarımıza hesap verebilmeyi taahhüt ederiz

Ulaşılabilirlik: Sunduğumuz tüm hizmetlere tüm üyelerimizin hızla ulaşabilmesini sağlarız.

Toplumsal Duyarlılık: Tüm faaliyetlerimizi toplumun her kesimine karşı sorumluluğumuzun bilincinde ve sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamaya odaklanarak gerçekleştiririz.