127.Yıl

126.Yıl

Morityus/İhale

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 01.04.2024 tarihli yazısında Ticaret Bakanlığı'nın 29.03.2024 tarih ve 95432049 sayılı yazısına atıfta bulunularak, Morityus'ta yatırım fırsatlarının bulunduğundan bahisle bazı ihale ilanlarına ilişkin belgeler ekte yer almaktadır.

Detaylı bilgi için Antananarivo Ticaret Müşavirliğimiz (antananarivo@ticaret.gov.tr) ile irtibata geçilebilir.

Bilgilerinize sunarız.