127.Yıl

126.Yıl

TESCİL VE MERSİS BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

28.07.2006 tarihli Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında yer alan; Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi ve Çevrimiçi Şirket İşlemleri Projeleri 08.10.2010 tarihinde birleştirilerek Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) adını almıştır.

19.04.2010’da MTK Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde pilot olarak uygulamaya başlanmıştır.

Eski kayıtların Sisteme aktarılması ve uygulamanın yaygınlaştırılması çalışmaları sonucunda 01.01.2015 tarihi itibariyle Sistem 238 ticaret sicili müdürlüğünde kullanılmaya başlanmıştır.

Mevzuatta meydana gelen temel değişikliklere bağlı olarak yazılımda ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla yazılım ve teknolojik altyapı yenilenmiş ve uygulamanın yeni versiyonu 06.03.2017 tarihinde devreye alınmıştır.

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) iki temel fonksiyonu sağlamak amacıyla tasarlanmış merkezi bir bilgi sistemidir. Bu fonksiyonlardan ilki, şirket ile ticari işletmelerin kayıt, değişiklik ve terkin işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolanarak elektronik ortamda sunulmasıdır. İkinci temel fonksiyonu ise tüm tüzel kişilikler ve diğer ekonomik birimlerin (tacir, serbest meslek erbabı, meslek örgütleri, dernek, vakıf, sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları) tekil numara ile bir sistemde birleştirilerek kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilgilerin tek noktadan sağlanmasıdır.

MERSİS ülkemizdeki e-dönüşüm sürecinin en önemli projelerinden olup, kamunun elektronik hizmetleri için tasarlanan dört temel veri tabanından (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)) birisidir. 

MERSİS YARDIM

Mersis Login (Giriş) İşlemleri

Kuruluş İşlemleri

Değişiklik İşlemleri

Diğer Değişiklik İşlemleri

dijital imza beyanı işlemleri

MERSİSTE SIKLIKLA YAPILAN HATALAR

Anonim şirketlerde ve kooperatiflerde ;

1-      Yönetim kurulu üyeleri müdür olarak giriliyor.

2-      Süreler genel kurul toplantısına göre değil yönetim kurulu kararına göre belirleniyor,

3-      Yönetim kurulu görev ve yetki bitiş tarihi mersise genel kurul tarihi baz alınarak girilmelidir

4-      Müşterek temsil girişlerinde yanlışlık yapılıyor. Her hangi biri ile müştereken yerine sadece müştereken seçiliyor buda genellikle 3'ten fazla yönetim kurulu üyeliklerinde oluyor.

5-      Süresi bitmeden yeniden seçilen üyeler mersiste göründüğü için yeniden girişi yapılmıyor veya sadece yönetim kurulu seçimi giriliyor temsil ve görevlendirme girilmiyor

6-      Yönetim kurulu ve temsilci atamalarında temsil maddesi tadili girişi yapılıyor

7-      Yönetim kurulu seçimi vesaire işler genel kurul ile yapıldığı için ayrıca ana sözleşmenin genel kurul maddesi değişikliği de giriliyor

8-      Sermaye maddesi tadillerinde ortaklara paylar dağıtıldıktan sonra, ödeme şekli gibi açıklamalar yazılmıyor. Sermaye maddesinin yeni şekli mersise tam girilmelidir

 9-      Unvan tadilleri işletme adı ile karıştırılıyor, şirket unvanı yerine işletme adı bölümüne giriliyor.

10-   Adres değişikliği ana sözleşme tadili olarak giriliyor

 

11- Adres karardaki ile birebir aynı girilmelidir.

12-  Amaç konu maddesine ilave bile yapılıyor olsa mersise maddenin yeni şeklinin tamamı girilmelidir.

13-  Bağımsız denetçi seçildiği dönem göz önüne alınarak yetkilendirilmelidir. (Ör: 2019 için seçildiyse 01.01.2019-31.12.2019 görev süresi mersise girilmelidir.)

14-Limited Şirketlerde tek müdür ataması olduğunda MÜDÜR, birden fazla müdür ataması olduğunda MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI seçimi yapılmalıdır.

15-KOOPERATİFLERDE denetçi ve yönetim seçimlerinde sadece asil üyelerin girilmesi gerekiyor

 16-KURULUŞ işlemlerinde nace kodunu seçtikten sonra tik işaretinin üstüne tıklayıp ana faaliyet yapılması

17-  İÇ YÖNERGE eklerken ilk önce karar bilgisi girişinin yapılıp daha sonra iç yönerge kısmının aktif hale gelmesi gerekiyor.

18-  ANONİM ŞİRKETLERDE tek ortaklık durumunun pay devrinden değil soldaki panelde bulunan tek ortaklık kısmından giriş yapılmas

19-  ACENTELİKLERDE vekalet ya da fesihnamenin nerden nasıl giriş yapılacağı

20-  VERASET İŞLEMLERİNDE buçuklu payların mersise giriş yapılamadığı

21-  Kullanıcı ADI VE ŞİFRE unutma da ilk önce sistemden şifremi unuttum yapılması öylede olmuyorsa mersisdestek@ticaret.gov.tr ile irtibata geçilmesi.

TESCİL ESAS İŞLEMLERİNDE SIKLIKLA YAPILAN HATALAR

1-      Dilekçeler yetkili veya kanuni temsilci tarafından imzalanmalıdır.

2-      Karardaki adres ile mersisteki adres birebir aynı olmalıdır. Öncelikle mersiste adres değişikliği başvurunuzu yapıp kararı o adrese göre alınız.

3-      Sermaye artırımlarında değişen maddenin yeni şeklinin tamamı sisteme doğru girilmelidir.

4-      Sermaye artırımlarında öz varlık raporu doğru hazırlanmalı. TTK.376. madde kapsamında olmadığı hesaplanmalı ve açıkça raporda belirtilmelidir.

5-      Yönetim kurulu seçiminde mersise üyenin yetkisi ve unvanları (başkan, başkan yardımcısı) girilmelidir.

6-      Mersise yönetim kurulu yetki bitiş tarihi genel kurul tarihi itibariyle hesaplanarak girilmelidir.

7-      Smmm ve Ymmm raporlarında özvarlığın ne kadar olduğu açıkça belirtilmelidir.

 8-      Birden fazla müdür olması halinde müdürler kurulu başkanı seçilmelidir.

9-      Mersis başvurusunun doğru yapıldığının tespiti için başvuru ön izleme kısmından kontrol etmeden onaya gönderilmemelidir.

10-   Smmm ve Ymmm raporlarında yapılan tespitler 6 ayı geçmemiş bilançoya göre yapılmalıdır.