126.Yıl

122.Yıl

KOSGEB Finansal Desteklerinde Değişen Kararlar Hk.

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazetede yayımlanan 02.04.2020 tarihli ve 2350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar”da değişiklikler yapılmıştır.

– KOSGEB tarafından finansal destek sağlanacak işletmeler için Sanayi” ibaresinin kaldırıldı.

– KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin işletme başına olan üst limitinin her bir destek programı kapsamında 300 Bin TL’den 3 Milyon TL’ye çıkarılması,

– Kullandırılacak kredilerin vadesinin 48 aydan 60 aya çıkarılması

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile  Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar’ın başlığındaki “sanayi” ifadesi çıkarıldı. Böylece KOSGEB’in faiz desteklerinden sanayi işletmeleri yerine bütün işletmelerin yararlanabilmesinin önü açılmış oldu. Bu konuda daha önce yapılan düzenlemede, KOSGEB’in diğer programlarında sanayi işletmelerini destekleme şartı kaldırılarak, desteklenecek işletmelerin kapsamı genişletilmişti.

Kararın, “kapsam” başlıklı 5’inci maddesinden de “sanayi” ifadesi çıkarıldı. Maddenin yeni haline göre, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sektörel veya ölçek nitelikleri KOSGEB tarafından belirlenmek kaydıyla finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik TL veya döviz cinsinden kullandırılacak kredi faiz giderleri KOSGEB tarafından karşılanacak.

Karardaki KOBİ tanımından sanayi ifadesi çıkarıldı

Kararın ‘tanımlar’ başlıklı 4’üncü maddesinde, KOSGEB ve KOBİ tanımları değiştirildi. KOSGEB’in Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı şeklindeki tanımı, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” şeklinde değiştirildi.

Daha önce Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri olarak tanımlanan KOBİ’ler için, “2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte tanımlanan küçük ve orta boy işletmeler” ifadesi getirildi.

Faizin tamamını KOSGEB karşılayacak

Kararın desteklerin işleyişi başlıklı 5’inci maddesinde yapılan değişiklikle, banka tarafından kullandırılacak  kredinin faizinin tamamının KOSGEB tarafından desteklenmesi hükme bağlandı. Maddenin önceki halinde, KOSGEB’in faizin protokolle belirlenecek kısmını karşılaması öngörülüyordu. Kullandırılan faiz desteğinin geri ödemesiz olacağı hükmü korundu.

Yıllık faiz desteği 3 milyon liraya, vade 60 aya  çıkarıldı

Daha önce 300 bin lira olan kredi faiz desteğinin üst limiti, yeni kararla birlikte yıllık 3 milyon liraya çıkarıldı. Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faizi için KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti her bir destek programı için yıllık 3 milyon lirayı geçemeyecek. KOSGEB destekli kredilerde vade üst sınırı ise 48 aydan 60 aya çıkarıldı.

Faizsiz 80 milyon liraya kadar kredi imkanı

Daha önce 300 bin liraya kadar verilen faiz desteği, 3 milyon liraya çıkarılınca, KOSGEB aracılığıyla kullandırılabilecek kredi miktarı da 2-3 milyon liradan, 80 milyon liraya çıkmış oldu.

Bilgilerinize sunarız.