127.Yıl

126.Yıl

KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ (3-8 Mart 2024)

KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ
 3-8 Mart 2024
Uzaktan Canlı Ders /40 Saat

Kooperatifçilik eğitimi neden alınmalıdır?

Türkiye'de kooperatifçilik eğitimi Ticaret Bakanlığı tarafından kooperatif yönetim kurulu ve stratejisi etkin, güvenilir, verimli ve sürdürülebilir ekonomik yapıya ulaşmak olarak belirlenmiştir. Bu stratejinin önündeki en büyük engelde kooperatifçilik eğitiminin eksikliğidir. Bu açıdan kooperatifçilik eğitiminin amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

·         Bilinçli kooperatifçiler yetiştirmek

·         Kooperatiflerin finansal yapılarını anlamalarını sağlamak.

·         Kooperatiflerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlamak.

·         Kooperatif üyelerinin, sürdürülebilir bir ekonomik sistem oluşturmalarını sağlamak.

·         Kooperatif üyelerinin etkin bir şekilde katılımlarını sağlamak.

·         Kooperatif üyelerinin, kooperatifin amaçlarına ulaşmasında nasıl katkıda bulunabileceklerini göstermek.

·         Kooperatiflerin kurulması, yönetilmesi ve büyütülmesi hakkında bilgi vermek.

·         Kooperatif üyelerinin sosyal sorumluluklarını anlamalarına yardımcı olmak.

·         Üyelerin karar alma süreçlerinin daha bilinçli hale getirilmesini sağlamak.

Kooperatifçilik eğitiminin yararları nelerdir?

Kooperatifçilik eğitimi üyelerin farkındalıklarını arttırarak onları daha bilinçli hale getirmektedir. Bu açıdan kooperatifçilik eğitimiyle üyeler, kooperatifin nasıl kurulduğu, nasıl idare edildiği ve devamlılığın nasıl sağlandığı konuları hakkında bilgi sahibi olurlar böylece herhangi bir mağduriyet yaşadıklarında haklarını arama durumunda kendilerini daha kolay savunabilirler. Kooperatifçilik eğitimi sayesinde üyeler kooperatifle ile ilgili her türlü kanun, madde ve değişiklikleri öğrenmiş ve takip edebilir hale gelebileceklerdir. Ayrıca kooperatifçilik eğitimi üyelere kooperatif içinde farklı alanlarda çalışma fırsatı da kazandırmaktadır. Kooperatifçilik eğitimi ile üyeler denetleyici, idareci ve yönetici gibi farklı alanlarda çalışabilmektedirler. Kooperatiflerin üyelerinin, seçilmelerinden sonra en geç 9 ay içinde kooperatifçilik eğitimini tamamlamaları şarttır.

Hangi Kooperatifler eğitim almak zorundadır?

Üyeleri eğitim şartına tabi kooperatifler

a) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri,
b) İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
c) Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
ç) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler,
d) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler.

(2) Birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan kriterler için, seçimin yapıldığı genel kurul toplantı tarihi esas alınır.

Eğitim alması zorunlu olan kişiler:
Kooperatifçilik Eğitim Yönetmeliği'nde eğitim alması zorunlu olanlar ile ilgili;

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 55 inci ve 65 inci maddelerinin üçüncü fıkraları uyarınca çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin ve 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bu kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin alması gereken kooperatifçilik eğitimine ilişkin süreci kapsar." denilmekte olduğu için kooperatiflerin yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin eğitim alması zorunludur.

Kooperatifçilik eğitimini alacaklar
Kooperatiflerin üyelerinin, seçilmelerini takiben en geç 9 ay içinde, kooperatifçilik eğitimini tamamlamaları şarttır.
Kooperatiflerde bu Yönetmelik hükümleri uyarınca eğitim alan üyeler için kooperatif üst kuruluşlarında veya farklı amaçlı Kooperatiflerde de görev almaları halinde yeni bir eğitim alma şartı aranmaz.
Bakanlıkta müfettiş veya Genel Müdürlükte şube müdürü, uzman, daire başkanı ve daha üst görevlerde en az 5 yıl çalışmış olanlar,
Kooperatif üst kuruluşlarında, denetimle görevli personel, temsile yetkili müdür ve daha üst görevlerde en az 8 yıl iş akdi ile çalışmış olanlar kooperatifçilik eğitiminden muaftır.

Belge geçerlilik süresi nedir?

Kooperatifçilik eğitimi katılım belgesinin geçerlilik süresi 8 yıldır.

(2) Bu sürenin sonunda kooperatiflerde üye olarak görev yapmak isteyenlerin 9 ay içerisinde Bakanlık tarafından belirlenecek konularda 10 saatten az olmamak üzere yenileme eğitimi alarak katılım belgelerini yenilemeleri şarttır. Yenileme eğitimi sonucunda alınan katılım belgelerinin süresi de 8 yıldır.

Eğitim süresi

Kooperatifçilik eğitimi süresi Bakanlık tarafından belirlenir. Kooperatifçilik eğitimi, 30 ders saati temel konular ve 10 ders saati destekleyici konulardan olmak üzere en az 40 ders saatinden oluşur. Her bir ders saati 50 dakikadır. Eğitim süresinin en az 4/5’inin tamamlanması şarttır.

 Eğitim Bilgileri

Tarihler

Günler

Eğitim Konusu

Başlangıç ve Bitiş

3 Mart 2024

1 Gün Dersler

1. KOOPERATİFÇİLİK KAVRAMI VE ÖNEMİ

09:00-17:00

2. KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

3. KOOPERATİFLERDE ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ

4 Mart 2024

2.Gün Dersler

4. ORTAKLARIN HAKLARI ve ÖDEVLERİ

09:00-17:00

5. KOOPERATİF GENEL KURULU

5 Mart 2024

3.Gün Dersler

6.KOOPERATİF YÖNETİM KURULU-DENETİM KURULU

09:00-17:00

7. KOOPERATİFLERİN ÜST ÖRGÜTLENMESİ

8. KOOPERATİFLERDE DAĞILMA VE TASFİYE

9. KOOPERATİFLERDE BELGE DÜZENLEME VE VERGİLENDİRME

7 Mart 2024

4.Gün Dersler

10. KOOPERATİFLERDE MUHASEBE

09:00-17:00

11. KOOPERATİFLERDE KURUMSAL YÖNETİM

8 Mart 2024

5.Gün Dersler

12.KOOPERATİFLERDE GİRİŞİMCİLİK

09:00-17:00

13. KOOPERATİFLERDE PAZARLAMA

14.E-TİCARET

Eğitimciler

Prof. Dr.  Yusuf BAYRAKTUTAN

Prof. Dr. Muhsin HALİS
Dr.  Duygu FIRAT
Dr.  Yusuf KILIÇ

Eğitim Yöntemi: Uzaktan Canlı Ders (Zoom aracılığı ile )

Eğitim Ücreti

Eğitim Programı

Kişi başı ücret

Kooperatifçilik Eğitimi

1.300 TL KDV Dahil

EFT ve HAVALE için aşağıdaki banka bilgilerine ödeme yapılabilir.

Ayrıntılı bilgi için , 0262 322 30 10 dahili: 238 ; oguz.cagil@koto.org.tr

BANKA ADI

ŞUBE

      HESAP SAHİBİ

            IBAN

Vakıfbank

İzmit Ticari

      Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Vakfı

           TR260001500158007322947932

Lütfen ödeme yaparken açıklama kısmında “Kooperatif Eğitimi” ile adınızı ve soyadınızı yazmayı unutmayınız.