127.Yıl

126.Yıl

K1 Yetki Belgesi

Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman taifesine uymaksızın eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.

K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olması,  özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının  25 tondan az olmaması şarttır.

K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 2 adet özmal birim taşıta sahip olması,  özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının  50 tondan az olmaması şarttır.

Asgari kapasitenin hesaplanmasında tonaj değerleri belirlenirken sadece motorlu taşıtlar dikkate alınır. Çekici cinsi taşıtlardan katar ağırlığı 40 tondan fazla olanların katar ağırlıkları 40 ton, kamyon cinsi taşıtlardan azami yüklü ağırlığı 32 tondan fazla olanların azami yüklü ağırlıkları 32 ton kabul edilir.
Ticari amaçla ; Toplam yüklü ağırlığı 3.500. Kg. geçmeyen taşıtlarla yapılan eşya taşımaları için  yetki belgesi ücretinde uygulanan indirim oranı %75 olarak belirlenmiştir.