127.Yıl

126.Yıl

K Yetki Belgesi Taşıt Düşüm ve İlave

K Türü Yetki Belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişiler Taşıt Belgelerinde kayıtlı araçları sattıklarında Taşıt Belgelerinden bu araçlarını düşürmek zorundadırlar…
Taşıt Düşüm işleminde istenilen evraklar ;
1-    Kocaeli Ticaret Odası başkanlığına konu ile ilgili dilekçe.
2-    Satılan aracın Noter Satış Sözleşmesinden fotokopi.
K Türü Yetki Belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişiler yeni araç aldıklarında bu araçlarını Taşıt Belgelerine ekleterek araçlarında bulundurmak zorunda oldukları taşıt kartlarını çıkartmak zorundadırlar.
Taşıt Ekleme işleminde istenilen evraklar ;
1-    Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığına konu ile ilgili dilekçe.
2-    Yeni aracın Ruhsat Fotokopisi.Araç muayeneli olacak.
Not: Taşıt kartı çıkarılacak araç başına taşıt kartı ücreti ödenecektir.