127.Yıl

126.Yıl

İzmit Simidi Coğrafi İşaret Bilgilendirme Toplantısı Hk.

Sayın Yetkili,

İlimizde üretilen ürünlerin korunması, ilimiz üreticilerinin ve tüketicilerimizin korunması, ülkemizin milli ve kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması ve yöresel ürünlerimizin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımının yapılabilmesi amacıyla coğrafi işaret tescil belgesinin alınması büyük önem göstermektedir. Bu amaçla Kocaeli Ticaret Odası olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bu çalışmalarımızdan biri de 06.07.2018 tarihinde başvuru yaptığımız “İzmit Simidi” coğrafi işaret tescil başvurusudur. “İzmit Simidi” üretim metodu ve burgulu dış görünüşü ile farklılaşarak yöremizle ünlenmiştir. İzmit simidinin üretim metodu, yörenin beşeri sermayesi ile kuşaklar boyu aktarılan kültürel bilgi birikimi ile yaşamını devam ettirmiştir. Bu yönüyle ürünün tüm üretim aşamalarının yörede gerçekleşmesi İzmit Simidini farklılaştırmış ve 10.09.2019 tarihinde coğrafi işaret tescili kazandırmıştır.

“İzmit Simidi” ne ilişkin coğrafi işaret tescil belgesi 13.09.2019 tarihinde Odamıza verilmiştir. Odamız “İzmit Simidi” coğrafi işaret tescilinin tanıtımı, siz değerli üreticilerimizin korunması ve konuya ilişkin bilgilendirilmesi amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan da bir uzmanın katılımıyla 19.12.2019 tarihi 14:00-16:00 saatleri arasında Odamız “İzmit Simidi Coğrafi İşaret Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirecektir.

“İzmit Simidi” Coğrafi İşaret tescil belgesiyle; satmakta olduğunuz, menülerinizde yer alan veya tezgâhlarınızda bulunan simidin “İzmit Simidi” adıyla satılması durumunda, Coğrafi İşaretli ürün olduğunu belirten Mahreç İşaretinin kullanılması, Odamız tarafından oluşturulacak komisyonca denetlendiğinde Coğrafi İşaretli ürün şartlarına uygun üretilmesi gerekmektedir. Coğrafi İşaret belgesi ile ilimiz yöresel ürünlerinden “İzmit Simidi”nin ticaretinin arttırılmasına, kalitesinin korunmasına katkı sağlanacaktır.

“İzmit Simidi” adı altında satış yapan ve/veya yapacak firmaların bu faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için bahsi geçen coğrafi işareti kullanmaları gerekmekte olup, bu konu ile ilgili gerçekleştirilecek toplantıya katılımları büyük önem taşımaktadır.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla

 

Online katılım için tıklayınız

 

Katılım İçin İrtibat:

Rümeysa ÇOBAN

Araştırma ve Dış Ticaret Servisi

0 262 322 30 10 / 249 dahili

rumeysa.ozer@koto.org.tr