127.Yıl

126.Yıl

İktisadi İşletmeler

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  https://mersis.gtb.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”
Aşağıda sıralanmış evrakların hazırlığı bilgisayar veya daktilo ile doldurulup yetkililer tarafından imzalı olmalıdır.
3- Mersis sisteminden alınan taahhütname, (yetkililer tarafından imza edilecek 1 asıl)
4- Oda Kayıt Beyannamesi (bilgisayar ile doldurulup yetkililer tarafından imzalı olacak)
6- İktisadi işletme yetkilisinin; işletme unvanı altında imza beyannamesi (sicil müdürlüğünden ya da noterden) ; İktisadi işletme yetkilisinin yeni kimliği var ise imza beyannamesine gerek bulunmamaktadır. 
7- Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge (faaliyet belgesi), (1 adet asıl)
8- İşletmenin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyit eden en son seçim veya atamaya ilişkin genel kurul veya mütevelli heyeti kararı, (1 adet noter onaylı örneği)
9- Dernek / Vakıf Tüzüğünün noterce tasdikli örneği
10- Vergi Levhası Fotokopisi
11- İktisadi işletme kurulabilmesi için resmi bir makamın izni gerekiyor ise, izni gösteren yazı, (1 adet asıl veya noter onaylı örneği)

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”
Aşağıda sıralanmış evrakların hazırlığı bilgisayar veya daktilo ile doldurulup yetkililer tarafından imzalı olmalıdır.
4- YENİ ATANAN YETKİLİ  VAR SA ÜNVAN ALTINDA DÜZENLENMİŞ İMZA BEYANNAMESİ (sicil müdürlüğünden ya da noterden) ; İktisadi işletme yetkilisinin yeni kimliği var ise imza beyannamesine gerek bulunmamaktadır. 

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”
Aşağıda sıralanmış evrakların hazırlığı bilgisayar veya daktilo ile doldurulup yetkililer tarafından imzalı olmalıdır.
3- TERKİN İLE İLGİLİ KARAR (2 ADET NOTER ONAYLI)