127.Yıl

126.Yıl

Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama-Borç Durum Belgesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden tarafımıza iletilen yazıda; Yükümlülerin ilgili kurumlara sunulmak üzere, muaccel hale gelmiş gümrük borç bilgisini gösterir “Borç Durum Belgesi”ni, bir diğer adıyla "Borcu Yoktur Yazısı" nı e-devlet üzerinden temin edebilmelerine yönelik teknik düzenleme yapıldığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, yükümlülerin “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama” uygulaması üzerinden “Borç Durum Belgesi” temin edebilmelerine imkan sağlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

KOCAELİ TİCARET ODASI