127.Yıl

126.Yıl

Form-A

GSP (Genel Preferanslar Sistemi) çerçevesinde preferans tanıyan ülkelerin Türkiye´ye sağladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanmak amacıyla düzenlenen belgedir. Form A Belgesinin  basım ve dağıtımı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılmakta  olup bu belgeler Odamız veznesinden ücret karşılığı temin edilmektedir.

Düzenlenme Şekli

 • Form A belgesinin İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Rusya Federasyonuna yönelik ihracat işlemlerinde söz konusu belgenin Rusça olarak düzenlenmesi de mümkündür. Belge üzerinde, unvan ve adreslerle ilgili kayıtlar dışında Türkçe ifadelere yer verilmemelidir.
 • Belge, aynı yazı makinası ve aynı yazı karakteri kullanılarak doldurulmamalı, üzerinde düzeltme ve tahrifatlar bulunmamalıdır.
 • İhracatçı tarafından düzenlenen Form A Belgesinin, önce firmanın bağlı bulunduğu Odaya, daha sonra da Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğüne tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Kanada ve Yeni Zelenda´ya yapılan ihracatta, düzenlenen Form A Belgesi için Dış Ticaret Müsteşarlığı tasdiği talep edilmemekte, firmanın bağlı bulunduğu Odanın tasdiği yeterli olmaktadır.
 • Belge doldurulurken 8. Kolona 5, 6 ve 7. Kolonlarda beyan edilen her bir mal için ayrı ayrı:
  • Malın tamamı ile Türk Menşeli olması halinde bütün ülkeler için “P” harfi;
  • İthal girdisi bulunması halinde;
 • Japonya için “W” harfi ile malın GTİP numarasını ilk dört rakamı,
 • Diğer tüm ülkeler için “Y” harfi ile ihraç ürününde kullanılan Türk menşeli olmayan girdilerin FOB bedel üzerinden yüzde payı (örneğin “Y” % 20) yazılmalıdır.

Düzenlendiği Ülkeler

 • ABD
 • Rusya Federasyonu
 • Japonya
 • Kanada
 • Yeni Zelanda
 • Beyaz Rusya
 • Ukrayna
 • Avustralya (GPS uygulanmakta olmasına karşın, sistemden yararlanması için Form A düzenlemesine gerek bulunmaktadır.)
 • Bağımsız Devletler Topluluğuna üye ülkeler: Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Moldova

Onay için gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Taahhütname
 • Fatura Fotokopisi
 • İmalatçılar için Kapasite Raporu
 • İmalatçı olmayalar için malın alış faturası
 • A Belgesi