127.Yıl

126.Yıl

EUR. MED

EUR-MED Dolaşım Sertifikası PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu)’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat belgesidir.

PAAMK sistemi;

AB-EFTA-Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında Serbest Ticaret Anlaşması, bu anlaşmaların hepsinde (ikili ticaret hariç) aynı menşe kurallarının uygulanması gerekmektedir. Sistemin işlemesi için PAAMK sistemine dahil en az 3 ülke arasında STA(Serbest Ticaret Anlaşması) tamamlanmalıdır.

EUR-MED ÜLKELERİ

 • AB ÜLKELERİ
 • İSRAİL
 • İSVİÇRE (EFTA)
 • NORVEÇ (EFTA)
 • İZLANDA (EFTA)
 • LIECHTENSTEIN (EFTA)
 • FAS
 • MISIR
 • TUNUS
 • ÜRDÜN

Onay için gerekli belgeler

 • KOTO Başkanlığına Dilekçe
 • Taahhütname
 • Fatura Fotokopisi (aslı görülecek)
 • Med Dolaşım Belgesi
 • İmalatçılar için Kapasite Raporu
 • İmalatçı olmayalar için malın alış faturası
 • İmza Sirküleri
 • Vekâlet (var ise)