127.Yıl

126.Yıl

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk.-2023/16 Sayılı Genelgede Değişiklik

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen yazıda, Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkındaki 27/12/2023 tarihli 2023/16 sayılı Genelgede değişiklik yapan 1/7/2024 tarihli 2024/11 sayılı Genelgenin https://ticaret.gov.tr/gumrukislemleri/mevzuat/genelge/2024  adresinde yer aldığı da belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.