127.Yıl

126.Yıl

Çek Cumhuriyeti İnşaat Malzemelerine İlişkin Ulusal Düzenleme

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden iletilen yazıda; Çek Cumhuriyeti’nde piyasaya sunulan belirli inşaat malzemeleri için teknik gereklilikleri belirleyen 163/2002 sayılı Tüzüğün; ürünlere uygunluk beyanı düzenlenmesi ve Çek Uygunluk İşareti iliştirilmesine dair hükümler ilave edilmek suretiyle tadil edildiği ve tadilat hükümlerinin 17 Nisan 2024 tarihinde Çek Kabinesi tarafından onaylandığı, 1 Ocak 2025 tarihinde de yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.

İlgili düzenlemede , Türkiye’de üretilen ürünlerin onaylanmış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen veya bunlara eşdeğer olarak kabul edilen testlere uygun olmaları halinde Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı’nda üretilen ürünlerle aynı muameleyi görmesine imkan veren bir hükmün yer aldığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.