A.TR dolaşım belgesi ,Türkiye´den topluluğa veya topluluktan Türkiye´ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir. Üçüncü ülkelerden geçmek veya bu ülkelerde aktarma işlemine tabi tutmakla beraber ,bu ülkelerden geçişi veya aktarma işlemi Türkiye veya Toplulukta düzenlenen tek bir taşıma belgesi kapsamına giren eşya da doğrudan nakledilmiş sayılır.

Türkiye ile AB´de serbest dolaşımda bulunan eşyanın katma protokolde öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere kullanılır.

Topluluk ile gerçekleştirilen Gümrük Birliği sanayi ürünlerini içermektedir. Bununla birlikte, büyük bir çoğunluğunu gıda sanayii ürünlerinin oluşturduğu ve işlenmiş tarım ürünleri olarak nitelendirilen bir grup üründe Gümrük Birliği kapsamında yer almaktadır. Öte yandan domates salçası, meyve ve sebze konserveleri, meyve suları, peynir, dondurulmuş ve kurutulmuş her türlü gıda maddeleri, et ürünleri Topluluk tarafından tarım ürünü olarak mütalaa edildiğinden, söz konusu ürünler Gümrük Birliği´ne dahil olmamaktadır. Bu ürünlerin ticaretinde, tercihli rejimden yararlanılabilmesi için menşe statüsünü belirlemek üzere EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi gerekmektedir.

ATR DOLAŞIM BELGESİ´nin basım ve dağıtımı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılmakta olup bu belgeler Odamız veznesinden ücret karşılığı temin edilmektedir.

DÜZENLENDİĞİ ÜLKELER
Avusturya
Almanya
Belçika
Bulgaristan
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Hollanda
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
Lüksemburg
Portekiz
Romanya
Yunanistan
Polonya
Çek Cumhuriyeti
Slovakya
Slovenya
Macaristan
Litvanya
Letonya
Estonya
Malta
Kıbrıs

ODAMIZCA YAPILAN İŞLEMLER
İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından A.TR Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak doldurulan ve kaşelenip imza edilen dolaşım belgeleri ,Türkçe faturanın kaşelenip imzalanmış bir fotokopisi, taahhütname, kapasite raporu ve Ek 2´de örneği verilen bir dilekçe ile birlikte Odalara verilir. İhracatçı ve imalatçı firmalar farklı ise imalatçı faturasının bir fotokopisi de dilekçeye eklenir.

Odalar bu belgelerin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip ,gerekiyorsa belgede kayıtlı eşyanın ,Türkiye de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda ,tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle birlikte ,ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlarlar.
Belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra ,yeşil renkli ilk nüsha hariç diğer nüsha sorumlu memur tarafından imza ve Odaya ait mühürle tasdik edilir. Biri beyaz üzerine yeşil zeminli ,dördü beyaz olan beş nüshalık takım halindeki dolaşım belgesinin beyaz renkli nüshalarından biri ,fatura fotokopisi ,dilekçe ve varsa diğer tevsik edici dökümanlar Odada alıkonulur. Sertifikanın diğer nüshaları ,ihraç işleminin yapılacağı Gümrük İdaresine vize ettirilmek üzere ihracatçıya verilir.

Odalar ,ihraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgesi tanzim edemez.

Onay için gerekli belgeler

  • Dilekçe
  • Taahhütname
  • Fatura Fotokopisi
  • İmalatçılar için Kapasite Raporu
  • İmalatçı olmayalar için malın alış faturası
  • ATR Belgesi
ATR Taahhütname
Dosyayı İndir
ATR Dilekçe
Dosyayı İndir