127.Yıl

126.Yıl

A.TR Dolaşım Belgesi

A.TR dolaşım belgesi, Türkiye´den topluluğa veya topluluktan Türkiye´ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir. Üçüncü ülkelerden geçmek veya bu ülkelerde aktarma işlemine tabi tutmakla beraber, bu ülkelerden geçişi veya aktarma işlemi Türkiye veya Toplulukta düzenlenen tek bir taşıma belgesi kapsamına giren eşya da doğrudan nakledilmiş sayılır.

Türkiye ile AB´de serbest dolaşımda bulunan eşyanın katma protokolde öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere kullanılır.

Topluluk ile gerçekleştirilen Gümrük Birliği sanayi ürünlerini içermektedir. Bununla birlikte, büyük bir çoğunluğunu gıda sanayii ürünlerinin oluşturduğu ve işlenmiş tarım ürünleri olarak nitelendirilen bir grup üründe Gümrük Birliği kapsamında yer almaktadır. Öte yandan domates salçası, meyve ve sebze konserveleri, meyve suları, peynir, dondurulmuş ve kurutulmuş her türlü gıda maddeleri, et ürünleri Topluluk tarafından tarım ürünü olarak mütalaa edildiğinden, söz konusu ürünler Gümrük Birliği´ne dâhil olmamaktadır. Bu ürünlerin ticaretinde, tercihli rejimden yararlanılabilmesi için menşe statüsünü belirlemek üzere EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi gerekmektedir.

DÜZENLENDİĞİ ÜLKELER

 • Avusturya
 • Almanya
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Danimarka
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hollanda
 • Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
 • İrlanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İtalya
 • Lüksemburg
 • Portekiz
 • Romanya
 • Yunanistan
 • Polonya
 • Çek Cumhuriyeti
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Macaristan
 • Litvanya
 • Letonya
 • Estonya
 • Malta
 • Kıbrıs

 

A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onay Süreci

1- SATIŞ SÜRECİ

 • TR Dolaşım Belgelerinin Oda/Borsa tarafından hangi gümrük müşaviri/firmaya satıldığı bilinmektedir. Bu nedenle geçmişte satılan ve halihazırda stokta yer alan belgeler 1 yılı geçmemek kaydıyla kullanılabilmektedir.
 • Yeni sistemde Odalar, stokları için geçmişte olduğu gibi yazılı olarak TOBB’dan belge talep edecektir. İlgili belgeler TOBB tarafından ilk olarak elektronik ortamda sonrasında kargo ile gönderilecektir.
 • TR Belgeleri kargo ile teslim alındıktan sonra sistem üzerinden (kabul et) onaylanarak Oda stoklarına aktarılacaktır.
 • Stoklara aktarılan belgeler daha evvel olduğu gibi gümrük müşavirlerine, firmalara ve yetkilendirilmiş gümrükçülere sistem üzerinden satılacaktır. (Satış ve onay ücreti peşin olarak alınacaktır.) Sistem, tobb.org.tr  adresi ile entegre hale getirilecektir.

Satış için ilgili gümrük müşaviri/firma, vergi numarası, ilgili kişini adı soyadı TC numarası doldurup satılan belgelerin ilk ve son seri numaları sisteme girilir ve firma ile ilişkilendirilir.

 • Sistemde tüm Türkiye’de onaylı gümrük müşavirlerinin bilgileri yer almaktadır. Kendileri e-imza ile girip işlem yapabilir. Fakat TOBB üyesi işletmeler kendi A.TR işlemleri için medos.tobb.org.tr üzerinden e-imza ile üye olarak sisteme giriş yapmalıdır.
 1. BAŞVURU SÜRECİ
 • Gümrük müşaviri/firma temsilcisi sistem üzerinden kendisine satılan A.TR Belgesini medos.tobb.org.tr adresine e-imza giriş yaparak görebilmektedir.
 • Ekranda belge işlemleri başlığı altında;

                 –  ihracat yapılmadan önce

                 – ihracat yapıldıktan sonra  (sonradan verilmiştir, ikinci nüsha talebi)   yer almaktadır.

Bu iki alternatiften kendisine uygun olanı seçtikten sonra ekranda işlem yapacağı Seri No’lu A.TR Belgesini yazarak işleme başlayacaktır.

 • İşlem için önüne 4 sekme çıkacaktır;

                a)Bilgiler: İhracatçı/ithalatçı firma bilgileri – Zorunlu alan bilgisi:

 1. b) Mallar: Gönderilecek ürün ile ilgili bilgiler (faturada yer alan kalemler 10 satırı geçerse ikinci bir A.TR belgesi yapılması zorunludur.)

c)Faturalar: İlgili fatura numarası, tutarı ve döviz cinsi yazılacaktır.

d)Evraklar: Destekleyici evraklar taranmış olarak sisteme yüklenecektir. (Örn: Kapasite Raporu, Satış Faturası, Tedarik Faturası, Gümrük Beyannamesi gibi)

 • Son olarak gümrük müşaviri/firma onay vererek Oda ekranına düşmesini sağlayacaktır.

 

3-ONAY SÜRECİ

 • Gümrük müşaviri/firma tarafından sistem üzerinden doldurulmuş bilgiler eğer Oda ekranına düşüyorsa belgede yer alan firma bilgileri (firma adı, vergi no gibi) doğrudur. Aksi durumda belge Oda ekranına düşmez.
 • Gümrük müşaviri/firma onay talebinde bulunduğu anda Oda yetkilisine mail bildirimi yapılacaktır. (SMS bildirimi için çalışma yapılacaktır.)
 • Oda yetkilisi sisteme girdiğinde ilk sayfada Onay Bekleyen Belgeleri görecektir. Gümrük müşaviri/firma tarafından doldurulup iletilen bilgiler kontrol edilecektir. Eğer bilgi ve belgeler uygunsa onaylanıp Bakanlığa gönderilir. Değilse; gerekçesi ile birlikte aynı ekrandan firmaya mesaj olarak gönderilecektir.
 • Onaylandıktan sonra Bakanlık tarafından referans numarası verilecektir. Oda için işlem burada tamamlanmaktadır.
 • Oda için nüsha arşivleme zorunluluğu yoktur. Gümrük müşaviri/firma tarafından nüsha arşivlenmesi zorunludur.
 • Eğer hata olduğu onay sonrasında farkedilirse düzenleme yapılamaz, tekrar yapılması gerekir. (belge zayi olur.)