COSME Kümelenme Çağrısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) aldığımız yazıda, KOSGEB’in, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for  the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olduğu ve ulusal katkı payının ödenmesi, programın izleme ve değerlendirmesinden sorumlu olduğu belirtilmiştir.

COSME Programının bileşenlerinden biri olan ‘’Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi’’ bileşeni kapsamında “Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı-European Cluster Excellence Programme” proje teklif çağrısının yayınlanmış olduğu belirtilmiştir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

EK: AB COSME PROGRAMI

Hazar Uluslararası Gayrimenkul ve Yatırım Sergisi Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nden gelen yazıya atfen, Azerbaycan Cumhuriyeti Emlak Meseleleri Devlet Komitesi tarafından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 20-22 Şubat 2019 tarihlerinde Hazar Uluslararası Gayrimenkul ve Yatırım Sergisi’nin düzenleneceği bildirilmiştir.

İlgilenen firmalarımızın en geç 1 Şubat 2019 tarihine kadar Azerbaycan Cumhuriyeti Emlak Meseleleri Devlet Komitesi’ne başvurması gerekmektedir.

Başvuru için:

Sn. Azer Bayramov
Tel: +994124902408 – Dahili: 333
E-posta: azerbayramov@emdk.gov.az
Web: www.caspianrealty.az

Anfaş Hotel Equipment Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı 16-19 Ocak 2019

Sayın Üyemiz,

Bu yıl 30’uncusu yapılacak olan “30. Anfaş Hotel Equipment – Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı” ile 26. FoodProduct-Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’nı bu yıl da; sektörün talebi üzerine 16-19 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya Expo Center’da düzenlenecektir.

Fuarla ilgili detaylı bilgiye  www.anfashotelequipment.com  adresinden ulaşılabilir.

Bilgilerinize sunulur.

Automechanika Dubai 2019 Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 27.12.2018 tarih ve 19538 sayılı yazıda, İstanbul Ticaret Odası’nın 20.12.2018 tarihli yazısına istinaden, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai Emirliği’nde, 10-12 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan AUTOMECHANIKA DUBAI 2019 Fuarı’nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

AUTOMECHANIKA DUBAI Fuarı’na milli iştirak katılım ücreti 3.000TL/m2 olarak belirlendiği ve Ticaret Bakanlığı’nın teşvik işlemlerinin bahsekonu oda tarafından takip edileceği iletilmektedir.

Söz konusu etkinliğe ilişkin detaylı bilgi için TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkânları/Yurt Dışı Etkinlikleri” bölümünden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Mesai Saatleri Dışında İşlem Yapma Talebi Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda; gümrük idarelerinde yapılan fazla çalışma uygulaması esaslarının 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 221’inci maddesi, 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Kararnamenin 121-125’inci maddeleri ile 21.11.2009 tarihli 27413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 74 Seri No.’lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlendiği açıklanmıştır.

Yazıda devamla, ihracatçı firmaların yıl sonu taahhüt kapatma noktasında yaşadıkları yoğunluk göz önünde bulundurulduğunda, özellikle Aralık ayı içerisinde hafta sonları da dahil olmak üzere, mesai saatleri dışında işlem yapmak isteyen yükümlülerin fazla mesai taleplerinin karşılanması hususunda, tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinin 14.12.2018 tarihli yazıları ile talimatlandırıldığı kaydedilmiştir.

Bilgilerinize Sunulur.