Anonim şirket şubeleri ve limited şirket şubeleri olarak iki ana başlıkta ele alınır.

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”

Dikkat !

Sigorta acenteliği faaliyetinde bulunan firmalarının şube açılışları için taşıması gerekli şartlar aşağıya çıkartılmıştır.

* Şirket merkezine sigorta acenteliği yönetmeliğinde belirtilen şartları haiz genel müdür ve genel müdür yardımcısı atanmış olması  gerekmektedir.

* Merkezin en az 300.000.TL sermaye ve her bir şube için en az 25.000.TL sermayeye sahip olması gerekmektedir.

*her şube için sigorta acenteliği yönetmeliğinde belirtilen şartları haiz bir şube müdürü ve teknik personel bulundurulmalıdır.