“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”

Dikkat !

Sigorta acenteliği faaliyetinde bulunan firmalarının şube açılışları için taşıması gerekli şartlar aşağıya çıkartılmıştır.

* Şirket merkezine sigorta acenteliği yönetmeliğinde belirtilen şartları haiz genel müdür ve genel müdür yardımcısı atanmış olması  gerekmektedir.

* Merkezin en az 300.000.TL sermaye ve her bir şube için en az 25.000.TL sermayeye sahip olması gerekmektedir.

*her şube için sigorta acenteliği yönetmeliğinde belirtilen şartları haiz bir şube müdürü ve teknik personel bulundurulmalıdır.

 • A.Ş.-LTD Şubeleri Kuruluş

  MERKEZİ KOCAELİ İLİ DIŞINDA OLUP KOCAELİ İLİNDE ŞUBE AÇACAK OLAN FİRMALARIN ŞUBE KAYDI İÇİN İSTENEN BELGELER

  1- Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü na dilekçe
  2- Ticaret Odası Başkanlığı na dilekçe
  3- Merkezin bağlı olduğu yer ticaret sicili müdürlüğünden Ticaret Sicili yönetmeliği 120.maddesine göre düzenlenecek belge ve ekleri (geçerlilik süreleri 1 aydır)

  • Ekli evraklar
   • şirket anasözleşmesi
   • şirket anasözleşmesinin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi
   • Kuruluştan sonraki sözleşme tadili tescillerine ait Ticaret Sicili Gazeteleri
   • Şirket imza sirküleri veya yetkililerin imza beyannameleri
   • Anonim şirketlerde son yapılan genel kurulla ait Ticaret Sicili Gazetesi

  4- Örneği ekli taahhütname daktilo ile doldurulacak ve şirket yetkilisi /yetkilileri tarafından imzalanacak

  5-Şube müdürü şube unvanı altında imza beyannamesi ( 7099 sayılı kanun gereğince imza beyannameleri ticaret sicili müdürlüğü huzurunda yapılacağından ötürü noterlerden çıkartılan imza beyannamesi ve tescil talepnameleri kabul edilmemektedir.)

  •  ticaret sicili müdürlüğünden onaylı
  • 1 adet asıl 2 adet fotokopi

  6- Oda kayıt beyannamesi
  7- Şube açılışı ile ilgili karar ( 2 adet noter tasdikli )
  8. Oda Üyesi Kimlik Kartı talep dilekçesi.

  MERKEZİ KOCAELİ İLİNDE OLUP YİNE KOCAELİ İLİNDE ŞUBE AÇACAK OLAN FİRMALARIN ŞUBE KAYDI İÇİN İSTENEN BELGELER

  1- Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü na dilekçe   (T.S.Y.120. maddesine göre belge verilmesini için)
  2- Ticaret Odası Başkanlığı na dilekçe
  3- Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü na dilekçe (kuruluş tescili için)
  4- Taahhütname daktilo ile doldurulacak ve şirket yetkilisi /yetkilileri tarafından imzalanacak
  5- Şube müdürü şube unvanı altında imza beyannamesi ( 7099 sayılı kanun gereğince imza beyannameleri ticaret sicili müdürlüğü huzurunda yapılacağından ötürü noterlerden çıkartılan imza beyannamesi ve tescil talepnameleri kabul edilmemektedir.)

  • ticaret sicili müdürlüğünden onaylı
  • 1 adet asıl 2 adet fotokopi

  6- Oda kayıt beyannamesi
  7- Şube açılışı ile ilgili karar (2 adet noter tasdikli )
  8. Oda Üyesi Kimlik Kartı talep dilekçesi.

 • A.Ş.-LTD Şubeleri Değişiklik

  “ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”

  1– KOCAELİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE

  2- KOCAELİ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA DİLEKÇE

  3- DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ KARAR (1 ADET NOTER ONAYLI)

  4- YENİ ATANAN ŞUBE MÜDÜRÜ VAR SA ŞUBE ÜNVANI ALTINDA DÜZENLENMİŞ İMZA BEYANNAMESİ (SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ONAYLI)

 • A.Ş.-LTD Şubeleri Kapanış

  “ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”

  1– KOCAELİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE

  2- KOCAELİ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA DİLEKÇE

  3- TERKİN İLE İLGİLİ KARAR (2 ADET NOTER ONAYLI)

 • Şahıs İşletmeleri Şube Kuruluş

  “ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”

   

  1– KOCAELİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE

  2- KOCAELİ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA DİLEKÇE

  3- Oda Kayıt Beyannamesi (bilgisayar veya daktilo ile doldurulup işletme sahibi tarafından imzalı olacak)

  4- Mersis sisteminden alınan taahütname olacak, (işletme sahibi tarafından imza edilecek 1 asıl)

  5- Şube unvanı altında imza beyannamesi (sicil müdürlüğünden onaylı)

  6- Merkezin bağlı olduğu yer ticaret sicili müdürlüğünden Ticaret Sicili yönetmeliği 120.maddesine göre düzenlenecek belge ve ekleri (geçerlilik süreleri 1 aydır)

  7- Merkezi Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğünde olan işletmelerin; şube kuruluşu için, TSY 120’ye göre belgenin talep dilekçesi;

   

 • Şahıs İşletmeleri Şube Değişiklik

  “ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”

   

  1– KOCAELİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE

  2- KOCAELİ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA DİLEKÇE

 • Şahıs İşletmeleri Şube Kapanış

  “ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”

  1– KOCAELİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE

  2- KOCAELİ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA DİLEKÇE

  3– VERGİ DAİRESİNDEN TİCARETİ TERK ETTİĞİNE DAİR YAZI

  *1 adet asıl 1 adet fotokopi

 • İktisadi İşletme Şube Kuruluş

  Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.

  Aşağıda sıralanmış evrakların hazırlığı bilgisayar veya daktilo ile doldurulup yetkililer tarafından imzalı olmalıdır.

  1– KOCAELİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE

  2- KOCAELİ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA DİLEKÇE

  3- Oda Kayıt Beyannamesi

  4- Taahhütname

  5- Şube Açılış kararı  (Noter Onaylı)

  6- Şube yetkililierinin şube unvanı altında imza beyannamesi (sicil müdürlüğünden onaylı)

  7- İktisadi işletme Merkezinin bağlı olduğu  ticaret sicili müdürlüğünden Ticaret Sicili yönetmeliği 120.maddesine göre düzenlenecek belge ve ekleri (geçerlilik süreleri 1 aydır)

  8- Merkezi Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğünde olan işletmelerin; şube kuruluşu için, TSY 120’ye göre belgenin talep dilekçesi;

 • İktisadi İşletme Şube Değişiklik

  “ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”

  Aşağıda sıralanmış evrakların hazırlığı bilgisayar veya daktilo ile doldurulup yetkililer tarafından imzalı olmalıdır.

   

  1– KOCAELİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE

  2- KOCAELİ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA DİLEKÇE

  3- DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ KARAR (2 ADET NOTER ONAYLI)

  4- YENİ ATANAN ŞUBE MÜDÜRÜ VAR SA ŞUBE ÜNVANI ALTINDA DÜZENLENMİŞ İMZA BEYANNAMESİ (sicil müdürlüğünden onaylı)

 • İktisadi İşletme Şube Kapanış

  “ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”

  Aşağıda sıralanmış evrakların hazırlığı bilgisayar veya daktilo ile doldurulup yetkililer tarafından imzalı olmalıdır.

   

  1– KOCAELİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE

  2- KOCAELİ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA DİLEKÇE

  3- TERKİN İLE İLGİLİ KARAR (1 ADET NOTER ONAYLI)