YERİNİZDEN ŞİRKETİNİZİ KURABİLİRSİNİZ

ODAMIZDA 29 TEMMUZ 2013 İTİBARİYLE MERSİS İ KULLANIYORUZ

GENEL BİLGİLENDİRME 

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr alan adı üzerinden hizmet vermekte olan MERSİS (Merkezi Sicil Sistemi) işlemlerinini sorunsuz yürütülebilmesi için tarayıcınızın Google Chrome olması tavsiye edilir.

Sicil müdürlüğüne kuruluş başvurunuzu sunmadan önce ilgili kuruluş başvurusunu MERSİS sitemi üzerinden işlediğinizden ve BAŞVURU KAYIT NUMARASININ alındığından emin olunuz.

Firmaların kuruluş hariç tüm işlemlerini MERSİS üzerinden yapabilmeleri için firma yetkililerinin elektronik imza (e-imza) sahibi olmalı gerekmektedir.  TÜRKİYE de elektronik imza (e-imza) konusunda hizmet veren kuruluşların listesi için tıklayınız

 

MERSİS Nedir?

Yüksek Planlama Kurulunun 12.07.2006 tarih ve 2006/38/ sayılı kararı ile  28.07.2006 tarih ve 26242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı”nda 56 Nolu eylem olarak yer alan “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi” oluşturulması projesinin sorumluluğu T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına  verilmiştir.

PROJENİN AMACI

Kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunulması, sisteme dahil kişiliklere ait bilginin vergi numarası ile bir sistemde birleştirilmesi sağlanacak, sistemde tutulan şirket bilgileri uluslararası standartlara uyumlu hale getirilecektir. Ayrıca, sistemde yer alan bilgilerin, kişisel bilgilerin mahremiyeti ve AB müktesabatı çerçevesinde belirlenecek kurallara göre özel sektör kuruluşlarıyla paylaşımı gerçekleştirilecektir. Türkiyede dört veri tabanı vardır. Kimlik bilgilerinin olduğu “Kimlik Paylaşım Sistemi (MERNİS), adres bilgilerinin tutulduğu  “Ulusal Adres Paylaşım Sistemi (UAPS)”, Tapu ve kadastro bilgilerinin kayıtlı olduğu “Tapu Kayıt Bilgi Sistemi (TAKBİS)” ve tüzel kişiliklerinin kayıtlı olduğu “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi (MTK)”. Bu veri tabanlarının tamamlanması ile  üzerine e-Devlet uygulamalarının daha hızlı yapılabileceği kesindir.

BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI

238 Ticaret Sicil Memurluğundan Sicil Esas Defteri kayıtlarında yer alan gerçek veya tüzel kişiliklere ilişkin Şirket Türü, Unvan, Adresi, İl, İlçe, Faaliyet Durumu, Ticaret Sicil Numarası, Tescil Tarihi, Vergi Dairesi, Vergi No, Süresi, Tescil Tarihi, Şube Bilgileri, Şirket amaç ve konusu, Temsilcilerin TCkimlik no, ad soyad, yetki süresi, yetki adı, ortakların TCkimlik numarası,  ve sermaye miktarı, firma acentası, ticaret sicil gazetesi bilgileri, noter bilgisi Dernekler Dairesi Başkanlığından; Dernek Kütük Numarası, Dernek Adı, Dernek Vergi No, Adresi, Telefon, Faks, E-Posta, Dernek Kuruluş Amacı (metin bilgisi tutulacak) bilgileri, Vakıflar Genel Müdürlüğünden Vakıf Kütük Numarası, Vakıf Adı, Adres, İl,İlçe, Telefon, Faks, E-Posta, Vakıf Türü bilgileri,

MERSİS YARDIM

  • MERSİS Hakkında Bilgilendirme ve Tanıtım Sunumu İçin tıklayınız
  • MERSİS vatandaş işlemleri eğitim unsumu için tıklayınız
  • MERSİS yardım dokümanları için tıklayınız
  • MERSİS uygulama videoları için tıklayınız
  • Gümrük ve ticaret bakanlığı Çağrı Merkezi 444 84 82
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ÇAĞRI MERKEZİne elektronik ortamda başvuru yapabilmek için tıklayınız 
  • MERSİS ÜZERİNDEN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ