K1(Ö) yetki belgesi için başvuran gerçek ve tüzel kişilerin, özel amaçlı olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus,  1 adet özmal birim taşıta sahip olması şarttır.
K1(Ö) yetki belgesi almak isteyenlerden tonaj bakımından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde K1(Ö) yetki belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine başka cins taşıt kaydedilebilmesi için tonaj bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur. (Asgari Kapasite Gerçek Kişilerde 25 ton, Tüzel kişilerde 50 ton uygulanmaktadır.)

K1(Ö) Yetki Belgesi Şahıs
Dosyayı İndir
K1(Ö) Yetki Belgesi Şirket
Dosyayı İndir
K1(Ö) Yetki Belgesi Başvuru Formu
Dosyayı İndir