K Türü Yetki Belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişiler Taşıt Belgelerinde kayıtlı araçları sattıklarında Taşıt Belgelerinden bu araçlarını düşürmek zorundadırlar…
Taşıt Düşüm işleminde istenilen evraklar ;
1-    Kocaeli Ticaret Odası başkanlığına konu ile ilgili dilekçe.
2-    Satılan aracın Noter Satış Sözleşmesinden fotokopi.
K Türü Yetki Belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişiler yeni araç aldıklarında bu araçlarını Taşıt Belgelerine ekleterek araçlarında bulundurmak zorunda oldukları taşıt kartlarını çıkartmak zorundadırlar.
Taşıt Ekleme işleminde istenilen evraklar ;
1-    Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığına konu ile ilgili dilekçe.
2-    Yeni aracın Ruhsat Fotokopisi.Araç muayeneli olacak.
Not: Taşıt kartı çıkarılacak araç başına taşıt kartı ücreti ödenecektir.
Taşıt düşüm işlemi için dilekçe örneği
Dosyayı İndir
Taşıt ekleme işlemi için dilekçe örneği
Dosyayı İndir
Taşıt ilave ve taşıt düşüm dilekçe örneği
Dosyayı İndir