• Sicil Servisi Bilgileri

  Sicil servisi belge talep dilekçesi örneğini indirmek için tıklayınız.

 • K Yetki Belgesi

  Adi ortaklıklara mevzuat gereği yetki belgesi verilememektedir.

  Kara Yolu Taşıma Yönetmeliğinde 23.MAYIS 2013 Tarihinde yapılan değişik ile ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız

  Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması ile ilgili yönetmeliğin bilgilendirme dökümanına ulaşmak için tıklayınız

  Odamız tarafından yapılan K Belgesi işlemleri aşağıda listelenmiştir. Detaylı bilgi almak için seçimizi yapabilirsiniz.

  • K1 Yetki Belgesi
  • K2 Yetki Belgesi
  • K3 Yetki Belgesi
  • K Yetki Belgesi Taşıt Düşüm ve İlave
  • K Yetki Belgesi Devir İşlemleri
  • K1* (Yıldızlı) Yetki Belgesi
  • K1(Ö) Yetki Belgesi
  • Yetki Belgelerinin Değişimi (Dönüşümü)
  • SRC BELGESİ
  • K Türü Yetki Belgelerinin Yenilenmesi (Beş Yıllık Süre Uzatım) İşlemleri
 • Dolaşım Belgeleri

  Odamız tarafından yapılan Dolaşım Belgeleri işlemleri aşağıda listelenmiştir. Detaylı bilgi almak için seçimizi yapabilirsiniz.

  • A.TR Dolaşım Belgesi
  • EUR.1
  • ABC Menşe Şehadetnamesi
  • Form-A
 • Sigortacılık İşlemleri

  5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Resmi Gazete: 14.06.2007 tarih, 26552 sayı) ile Sigorta Acenteleri Yönetmeliği (Resmi Gazete: 22.04.2014 tarih, 28980 sayı) yürürlüğe girmiştir.

  Söz konusu kanun ve yönetmelik çerçevesinde, sigorta acentelerine uygunluk belgesi verme yetkisi TOBB ile Odalara devredilmiştir. Uygulamalarla ilgili olarak ortaya çıkan sorunlara açıklık getiren Hazine Müsteşarlığı’nın 2014/8 numaralı genelgesi  yayınlanmıştır.

  Sigorta acentesi üyelerimizin, öncelikle yukarıda açıklanan yönetmelik ve genelge hükümlerini bilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak TOBB’un bünyesinde kurulan “Sigorta Müdürlüğü”nce hazırlanan web sayfasında www.sigorta.org.tr adresinde gerekli ve ayrıntılı açıklama da mevcuttur.
  DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.
 • Sayısal Takograf İşlemleri

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile imzaladığı 16.04.2010 tarihli Protokol’ e istinaden, Odamız Uluslar arası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelikte belirtilen sayısal takograflarda kullanılmak üzere sürücü, servis ve şirket kartlarının ve bunlara ilişkin hizmetlerin verilmesi konusunda yetkilendirilerek başvuruları almaya başlamıştır.
  DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.
 • İş Makinesi Tescil Belgesi

  Trafikte kaydı olmayan özel ve tüzel kişilere ait iş makinelerinin 2918 sayılı karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak, yurt savunması ile ilgili olarak ülke içinde mevcut İş Makinalarının potansiyelinin bilinmesi ve devamlı olarak izlenmesidir.
  DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.
 • Kapasite Raporu

  Kapasite Raporu; sınai üretim, sınai hizmet ve inşaat sektörü ile maden işletmeciliğinde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite Raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır.

   

  DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.
 • Bilirkişi Belgeleri

  İlgili  Makama sunulmak üzere firmaların iç ve dış ticarette  talep ettikleri her türlü belgelerin düzenlenmesidir.

   

  DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.
 • Diğer Belgeler

  • Yerli Malı Belgesi
  • Yetki Belgesi
  • Sicil Tasdiknamesi
  • Ortaklar Durumunu Gösterir Belge
  • Şube Açılış Belgeleri
  • Merkez Nakil Belgeler
  • Ticari İkametgah Belgeleri
  • Taşınmaz Alım Satım (indir)
  • Gösterme Tutanağı (indir)