MESLEKİ faaliyetlerin tek elden sürdürüldüğü dönemde İzmit Ticaret ve Sanayi Odası olarak mevcudiyetini koruyan odamız daha sonra bölünmeler yaşamış ve bu bölünmelerin ardından İzmit Ticaret Odası adını alarak Karamürsel, Gölcük, İzmit, Derince ve Kandıra ilçelerinde üyelerimize hizmet götürmüştür.

Eldeki belgelerden 1897 yılında faaliyet gösterdiği anlaşılan odamız, 1945 yılında ilk resmi belgesini verdiği anlaşılmaktadır. Türkiyenin en köklü meslek örgütlerinin başında gelen Kocaeli Ticaret Odası Aralık 1988 yılında Gebze Ticaret ve Sanayi Odasının kurulmasıyla ikiye bölünmüş, ardından Haziran 1989 tarihinde Kocaeli Sanayi Odasının kurulmasıyla bölünme devam etmiştir. 1999 yılında da Körfez Ticaret Odasının kurulmasıyla bölünme işlemi tamamlanmıştır.

2008 yılında meclis kararıyla isim değişikliğine giden İzmit Ticaret Odası, bu tarihten sonra Kocaeli Ticaret Odası unvanıyla üyelerine hizmet vermeye devam etmiştir. Yerel yönetimlerde meydana gelen değişimler ve ilçe sayılarında yaşanan artış, Kocaeli Ticaret Odasının da yetkili olduğu alanları yeniden belirlemiştir. Buna göre Karamürsel, Gölcük, Başiskele, İzmit, Kartepe, Kandıra, Derince, Dilovası, Darıca ve Çayıova ilçeleri hizmet alanımıza girmiş ve Kocaeli Ticaret Odası ilin geneline yayılan bir yapıya kavuşmuştur. Bir bakıma tarihi köklerine su vermeye başlamıştır.

5590 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yasasının değişerek 5174 Sayılı yasayla tamamlanması, mesleki örgütlenmelerde bölünmelerin değil, birleşmelerin sağlanmasına yönelik ilk adımı oluşturmuş ve işletmelerin üye olacakları oluşumları belirlemiştir. 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Yasasının 18 Mayıs 2004 tarihinde yürürlüğe girmesi ve yerel yönetimlerde meydana gelen değişimler mesleki yapılanmaları da belirlemiştir.

 • Misyon ve Vizyonumuz

  KOCAELİ TİCARET ODASININ MİSYONU

  Üyelerimizin memnuniyeti temelinde; genel ahlak çerçevesinde katılımcı, şeffaf ve yenilikçi yaklaşımı ile üyelerine ve şehrimize değer katan projeler yapan, hizmet kalitesini sürekli geliştirmek suretiyle girişimcilik, markalaşma ve kurumsallaşmayı destekleyen, küresel ekonomi ile bütünleştiren, ticari fırsatlar oluşturan dinamik bir kurum olmaktır.

  KOCAELİ TİCARET ODASI VİZYONU

  Tüm paydaşlarımızdan aldığımız güçle, özelde Kocaeli’nin genelde ülkemizin ticari potansiyelinin gelişimini sağlayarak, küresel bir ekonomi santrali ve bu anlamda ticari çekim merkezi yapmak için rol model olmaktır.

  TEMEL DEĞERLER
  ŞEFFAFLIK: Tüm faaliyetlerinin sebep ve sonuçlarını üyelerinin bilgisine sunar
  ULAŞILABİLİRLİK: Sunulan hizmetlere tüm üyelerinin hızla ulaşabilmesini sağlar
  GÜNCELLİK: değişen koşullara hızla adapte olup, daima güncelliğini korur.
  TARAFSIZLIK: Her türlü siyasi görüş ve ideolojiden arınmış şekilde üyelerinin, toplumun ve ülkesinin yararını gözeten faaliyetlerde bulunur.

 • Kalite Politikamız

  KALİTE POLİTİKASI

  Kocaeli Ticaret Odası; Müşterilerinin gereksimlerine ve beklentilerine önem veren, hizmet sunumunu, en hızlı, en doğru, eşit muameleler içinde güleryüzlü bir şekilde vermeye özen göstererek müşteri odaklı bir düşünceyi benimsemektedir. Sürekli iyileştirmeye açık, üyelere, organları ve çalışanları ile güçlü, paydaşları ile işbirliği içinde, daima yol gösteren bir kurum olmaktır.

  KOCAELİ TİCARET ODASI ÇEVRE POLİTİKASI (ÇEVRE TAAHHÜDÜMÜZ) ;
  Kocaeli Ticaret Odası olarak; Yasal mevzuatları ve diğer şartları da dikkate alarak yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir yaşam için; doğal kaynakları korumak, çalışanlarımın ve üyelerimizin çevre bilincini geliştirmek amacı ile çalışmalarda bulunmak, atık oluşumunu kaynağında engellemek varsa atık üretimini en aza indirmek ve bu atıkların geri dönüşümünü sağlamaktır.

  Tarihçesi

  Odamız ;2003 yılı sonu itibarı ile başlatılmış olan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartları ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standartları çalışmaları 04.05.2004 tarihinde tamamlanmış ve belgelendirme aşamasına ulaşılmıştır. Belgelendirme merkezi Kuzey Almanya´da bulunan TÜV NORD CERT Gmbh HANNOVER şirketi ile birlikte belgelendirme faaliyetlerinde bulunan BBS Birleşik Belgelendirme, Eğitim ve Gözetim Servisi İç ve Dış Ticaret A. Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

  • ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgesi 05.07.2004,
  • ISO 14001 Standardı Belgesi 26.07.2004 tarihinde alınmıştır.

  Kalite ve Üyelerimiz

  Kocaeli Ticaret Odası, üyelerinin memnuniyetinden yola çıkarak, üyelere sunduğu hizmetlerin kalitesini her yönüyle tatmin edici düzeyde sağlayabilme amacında faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Öncelik verdiği üyelerinin memnuniyetidir. Dolayısıyla üyelerden gelen her türlü öneri, şikayet, memnuniyet Oda´nın sunduğu hizmetlerin kalitesi hakkında önemli verileri oluşturmaktadır. Bu veriler Üyelerin doldurduğu “üye anketleri” aracılığıyla ya da sözlü olarak elde edilmektedir. Üyelerden gelen veriler doğrultusunda daha kaliteli hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi ve üyelerin memnuniyet düzeylerinin artması sağlanmış olmaktadır.

  Toplam Kalite Yönetimi Hakkında

  Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı içinde bulunduğumuz dönemde, toplumların nitelikleri değişmekte ve “Bilgi Toplumu” niteliğine dönüşmektedir. Küreselleşmenin de etkisiyle rekabet giderek artmaktadır. Artan rekabetten koşullar, insanlar, kurumlar da etkilenmektedir. Değişim süreklilik gösterirken, değişimin gerektirdiği koşullara ayak uydurmak kaçınılmaz olmaktadır. Türkiye´nin uluslar arası alandaki toplam rekabet gücünü arttırabilmesi için, kurumlar bazında rekabete yönelik yaklaşımları, unsurları değişime uygun hale getirmelidir. Bu, AB sürecinde çağdaşlığı yakalamak isteyen ülkemiz ekonomisi için önemli bir noktadır. Hiç kuşkusuz Kocaeli Ticaret Odası da bu değişim içinde yer almaktadır.

  Talepler giderek çoğalmakta ve çeşitlilik göstermektedir. Dolayısıyla kurumlar,
  Çeşitlenen talepleri en kısa sürede ve mümkün olduğunca hatasız yerine getirebilmelidir. Kocaeli Ticaret Odası da üyelerinin taleplerini en kısa sürede ve tatmin edici düzeyde gerçekleştirebildiği ölçüde başarılı olarak değerlendirilecektir. Bunu gerçekleştirebilmeleri için uygun bir yönetim modeli uygulamaları gerekir. Yönetim modelleri, toplumları yapılarına göre farklılık gösterir. Ancak bu farklılıklara rağmen, dünyada ortak olarak benimsenmiş bir yönetim modeli mevcuttur. Bu yönetim modeli; TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ´dir.

  Temeli insana dayanan TKY´nin temel ilkesi; “insana saygı ve değer” olarak ifade edilebilir. Yönetim gibi TKY de; bir grup insanı, belirlenmiş ortak hedeflere ve amaçlara doğru yönlendirerek aralarındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlama çabasının bütünüdür.

  TKY´nin temel öğeleri; iç müşteriler (çalışanlar), dış müşteriler (üyeler), çalışmaların sürekli iyileştirilerek geliştirilmesi, katılımın sağlanması ve önce insan anlayışıdır.

  Çalışanlar, kurumun üretim kaynaklarının yapıtaşını oluşturur. Çünkü sadece insan kaynağı; nitelikleri ve becerileri doğrultusunda toplam girdilerden daha fazla çıktı üretebilirler. İnsana verilen değerin en önemli göstergesi kendilerini kanıtlamalarına fırsat verilmesidir. Kurumdaki bütünlüğün birer parçası olduklarının hissettirilmesi, verimliliklerini son derece olumlu etkileyecektir.

  Kalite kriterleri, müşteri isteklerinden başlayıp kurumdaki her bir ekibin çabalarına bağlı olarak oluşturulur. Müşteri, kurumun ürettiklerinin salt alıcısı olmaktan, sunduğu hizmetlerin ise salt faydalanan taraf olduğu misyondan sıyrılmış, kurumların üretim/hizmet süreçlerinin yönlendiricisi konumuna gelmiştir. Dolayısıyla müşterilerin zevklerine, ihtiyaçlarına hitap eden hizmetleri sunmak, ürünleri üretmek fark yaratacaktır. Müşteriyi yönetmekten ziyade, müşterinin yönetimine fırsat vermek, başarıyı getirecektir.

  TKY´nin amacı; kurumsal verililiği arttırmaktır. Kurumsal erimliliğin sağlanmasında, bireysellikten ziyade takım çalışmaları etkilidir. Tek bir kişinin başarılı olması, kurumun verimliliği açısından yetersizdir. Yapılan her iş kutsaldır. Her bir çalışma, bir sonraki çalışmanın başlangıcını oluşturmaktadır. Dolayısıyla her çalışanın işini tam zamanında ve doğru yapması, kalitenin baştan kontrol altına alınmasını sağlayacaktır. Bu nedenle kalite, kurumun bütününe yayılmış bir çabanın ürünüdür.

 • Çevre Yönetim Faaliyetleri

  KOCAELİ TİCARET ODASININ ÇEVRE YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER

  1-)TEHLİKELİ ATIKLAR(ÇEVRE KİRLENMESİNDE ÖNEMLİ ETKİSİ VARDIR)

  • ELEKTRONİK ATIKLAR: Lisanslı firmaya teslim edilmektedir
  • PRİNTER KARTUŞLARI: Üretici firmanın belirlediği firmaya teslim edilmektedir.
  • FOTOKOPİ TONERİ: Üretici firmanın belirlediği firmaya teslim edilmektedir.
  • FLORESANLAR: İzaydaş’a teslim edilmektedir.
  • PİL: İzaydaş’a teslim edilmektedir.

  2-)DOĞAL KAYNAK KULLANIMI

  • KÂĞIT: İzmit belediyesine teslim edilmektedir.
  • ELEKTİRİK: Kontrol formları ile kontrol edilmektedir.
  • SU: Kontrol formları ile kontrol edilmektedir.
  • DOĞALGAZ: Kontrol formları ile kontrol edilmektedir.

  3-)MUTFAK(ÇEVRE KİRLENMESİNDE ÖNEMLİ ETKİSİ VARDIR)

  • BİTKİSEL ATIK YAĞ: Lisanslı toplayıcı firmaya teslim edilmektedir.
  • AMBALAJ ATIKLARI: İzmit belediyesine teslim edilmektedir.

  4-)DESTEK HİZMETLER(ÇEVRE KİRLENMESİNDE ÖNEMLİ ETKİSİ VARDIR)

  • JENERATÖR: Üretici firma dış gürültü standardına uygun olarak üretildiğini taahhüt etmiştir.
  • EMİSYON(DUMAN): Üretici firma duman çıkışının standartlara uygun olduğunu belirtmiştir
  • ATIK YAĞ: Lisanslı toplayıcı firmaya teslim edilmektedir.