Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK 12. md.) Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan  ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nun 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”

 • Kuruluş

  “ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”

  Aşağıda sıralanmış evrakların hazırlığı bilgisayar veya daktilo ile doldurulup yetkililer tarafından imzalı olmalıdır.

  1– KOCAELİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE

  2- KOCAELİ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA DİLEKÇE

  3- Mersis sisteminden alınan taahhütname, (yetkililer tarafından imza edilecek 1 asıl)

  4- Oda Kayıt Beyannamesi (bilgisayar ile doldurulup yetkililer tarafından imzalı olacak)

  5- İktisadi işletme Açılışı ile ilgili Karar (2 adet noter onaylı)

  6- İktisadi işletme yetkilisinin; işletme unvanı altında imza beyannamesi (sicil müdürlüğünden)

  7- Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge (faaliyet belgesi), (1 adet asıl)

  8- İşletmenin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyit eden en son seçim veya atamaya ilişkin genel kurul veya mütevelli heyeti kararı, (1 adet noter onaylı örneği)

  9- Dernek / Vakıf Tüzüğünün noterce tasdikli örneği

  10- Vergi Levhası Fotokopisi

  11- İktisadi işletme kurulabilmesi için resmi bir makamın izni gerekiyor ise, izni gösteren yazı, (1 adet asıl veya noter onaylı örneği)

 • Değişiklik

  “ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”

  Aşağıda sıralanmış evrakların hazırlığı bilgisayar veya daktilo ile doldurulup yetkililer tarafından imzalı olmalıdır.

  1– KOCAELİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE

  2- KOCAELİ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA DİLEKÇE

  3- DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ KARAR (2 ADET NOTER ONAYLI)

  4- YENİ ATANAN YETKİLİ  VAR SA ÜNVAN ALTINDA DÜZENLENMİŞ İMZA BEYANNAMESİ (SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ONAYLI)

 • Kapanış

  “ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”

  Aşağıda sıralanmış evrakların hazırlığı bilgisayar veya daktilo ile doldurulup yetkililer tarafından imzalı olmalıdır.

   

  1– KOCAELİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE

  2- KOCAELİ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA DİLEKÇE

  3- TERKİN İLE İLGİLİ KARAR (2 ADET NOTER ONAYLI)

  4- İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyan, (1 adet asıl)