126.Yıl

122.Yıl

7440 Sayılı Yapılandırma Başvurusu Hakkında

03 Nisan 2023

Sayın Üyemiz,

 

12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan “7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlar da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 25.05.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uzatılmıştır.  Buna göre Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılması için başvuru süresinin sonu 31.05.2023 tarihinden, 30.06.2023 tarihine; ilk taksitlerin ödeme süresinin sonu ise 30.06.2023 tarihinden 31.07.2023 tarihine uzatılmıştır. Buna göre;

 

-Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 30 Haziran 2023 tarihine kadar Odamıza şahsen gelerek veya üyelik sisteminden online olarak yapılandırma müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

-31.12.2022 tarihine kadar olan borçları için yapılandırmaya başvuran üyelerimiz, borçlarını peşin veya 9 eşit taksitle ödeyebileceklerdir. Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları silinecektir.

 

-Vergi Mükellefiyeti sona eren ancak Oda kayıtları devam eden üyelerimiz, vergi mükellefiyeti sona ermeden önceki borçlar için yapılandırma yapılabileceklerdir.

 

-Yapılandırmada taksitli ödeme seçeneğini talep eden üyelerimizin;

1. ve 2.taksitini 31/07/2023 tarihinde ödemek suretiyle aylık dönemler hâlinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte 28/02/2024 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.

 

-Toplam anapara borç tutarı, yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirilebilecektir.

Şahsen başvuru dilekçesi doldurarak,  

https://ebelge.tobb.org.tr  

E-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik doğrulama hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki

üzerinden başvuruda bulunabilecektir.

Dökümanlar