126.Yıl

122.Yıl

2023 YILI ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREYLERE VERİLECEK EĞİTİM DESTEĞİ TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ HK.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce tarafımıza iletilen yazıda, OdaLARIMIZDAN Birliğimize iletilen ‘’Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Maliyetleri’’ hakkındaki talepleri içeren yazılar hem Milli Eğitim Baknlığı’na hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderilmiş olup, bahse konuların takibi Birliğimizce sağlanmaktadır.

7 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete ile de, 2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ yayınlanmış olduğu bilgileri aktarılmaktadır. İlgili Tebliğ ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz

Saygılarımızla

 

 

 

 

Ek: İlgili Tebliğ