122.Yıl

122.Yıl

YYS KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN CEZALAR HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden tarafımıza iletilen yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Tebliğ'in, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü üzerindeki etkisine dair yaşanan tereddütlerin giderilebilmesini teminen açıklama yapılmıştır.

Konu ile ilgili bilgi etke tarafınıza sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla,

KOCAELİ TİCARET ODASI