122.Yıl

122.Yıl

Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda; Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya istinaden 1 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türkiye Gümrük Bölgesine yolcu beraberinde getirilen numune, sergi ve fuar eşyalarının veya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılan söz konusu numune eşyaların "Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu" ile yapılabilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmektedir. 

Söz konusu Yönetmelik değişikliğine istinaden yayımlanan 2020/18 sayılı Genelge ile Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen numune, sergi ve fuar eşyasının beyanı ile yurt dışından ülkemize yolcu beraberinde getirilen numunelik eşya ve modellerin serbest dolaşıma girişinde uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği bildirilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, Bakanlığın web sayfasında “e-işlemler” bölümünde bulunan “Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Programı” (https://uygulama.gtb.gov.tr/YolcuBeraberiNumuneSergiEsya/authentication/login) üzerinden ilgili formun elektronik ortamda doldurulması suretiyle gümrük idaresine beyan yapılabilmesine imkân sağlandığı, bu amaçla kullanıcıların sisteme giriş yapabilmeleri için öncelikle sisteme kayıt olmaları ve kendilerine gelen e-posta üzerinden hesaplarını aktifleştirmeleri gerektiği de ayrıca belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Kocaeli Ticaret Odası