124.Yıl

122.Yıl

Yabancı Uyruklu Vatandaşların İşletme Sahibi Olmalarının Denetlenmesi Konusunda Girişimlerde Bulunuldu.

Ülkemizde iş yeri açma ve çalıştırma esaslarının yasalarla belirlendiği, tüm yurttaşlar gibi yabancılarında iş yeri açabilmeleri için gerekli yasal kayıt ve prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Son zamanlarda Suriyeli vatandaşların özellikle sanayi bölgelerinde oldukça yoğun şekilde hem sigortasız çalıştığı hem de işyeri sahibi olduğu, yasal olmayan bu tarz işletmelerin üyelerimizi rekabet anlamında olumsuz etkilediği belirtilmektedir. Söz konusu olumsuzlukların önüne geçilmesi ve sigortasız yasal olmayan işletmelerin denetimlerinin arttırılması adına ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunuldu.