122.Yıl

122.Yıl

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) ve Sayısal Takograf Sistemi Hakkındaki Önemli Duyuru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, U-ETDS ve Sayısal Takograf ve Analizi Projesi kapsamında yaptığı açıklamada. KTY çerçevesinde uyarma müeyyidesinin uygulanması 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenen firmaların KTY hükümleri gereği U-ETDS sistemine veri gönderme zorunluluğu ile sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesine ilişkin uygulama 01.01.2020 tarihinde başlamıştı.

Ancak bahse konu firmaların U-ETDS sistemine uyum sağlamak ve faaliyette bulundukları taşıtlara ilişkin sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi için gerekli hazırlıkları ve altyapılarını henüz tamamlayamaması üzerine, mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve söz konusu altyapının tamamlanabilmesi amacıyla KTY çerçevesinde uyarma müeyyidesinin uygulanması 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelendi.