122.Yıl

122.Yıl

Ufuk2020 Yeşil Mutabakat Çağrıları Webinarı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonunda TÜBİTAK işbirliğinde, 26-27 Kasım 2020 tarihlerinde 10:00 - 12:00 saatleri arasında  "TÜBİTAK AB Ufuk2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı Bilgilendirme Semineri"  gerçekleştirilecektir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonunda TÜBİTAK işbirliğinde, internet üzerinden gerçekleştirilecek olan seminerlerde Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği politikaları çerçevesinde KOBİ’lere, sanayicilere, üniversitelere, araştırma merkezlerine ve STK’lara yönelik olarak toplamda 1 Milyar Avro bütçeli hibe programı olan Ufuk2020 Yeşil Mutabakat çağrılarının konu başlıkları, proje içerikleri, uygun maliyetler ve konsorsiyumlara katılım konuları anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Seminer katılım linki ve seminer içeriği ekte paylaşılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Kocaeli Ticaret Odası

Ek: TÜBİTAK AB Ufuk2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı Bilgilendirme Semineri Katılım Linki ve Detayları