122.Yıl

122.Yıl

UETS VE KEP ADRESLERİ HK.

Sayın Üyemiz,

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan aldığımız yazıda 06.12.2019 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde belirtilen hususlar çerçevesinde PTT A.Ş. tarafından devreye alınan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kurum kaydı yapılarak sistem üzerinden Merkez ve Taşra Teşkilatları adına UETS adreslerinin teslim edildiği bildirilmiştir.

Bu bağlamda, Merkez ve Taşra Teşkilatlarına ait UETS ve KEP adresleri ekte gönderilmiştir.

EK: KOSGEB UETS ve KEP Adresleri Listesi