122.Yıl

122.Yıl

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ SAYISAL TAKOGRAF UYGULAMA MERKEZİNDEN ÖNEMLİ DUYURU

Ülkemizin de taraf olduğu, profesyonel sürücülerin çalışma ve dinlenme süreleri ile sosyal haklarının düzenlenmesine yönelik “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)” başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası muvzuat gereğince zorunlu olan Sayısal Takograf uygulaması kapsamında, Ulusal Otorite olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan Protokollere göre bütün iş ve işlemler 2010 yılından bu yana TOBB tarafından yürütülmektedir.

Sayısal takograf kart üretim süreçlerinde kullanılan kartlar ile cihazların sadece yurt dışından tedarik edilebilmesi ve ilgili tüm süreçlerin maliyetlerinin döviz endeksli olması nedeniyle, döviz kurlarındaki dalgalanmalar yürütülmekte olan çalışmaları doğrudan etkilemektedir.

 

Bu hususlarla birlikte,

* Sayısal Takograf uygulaması kapsamında sürücü kartlarında en son ücret değişikliği    1 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup,

* Şirket ve servis kartlarının ücretlerinde 1 Mayıs 2014 tarihinden bu yana bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu itibarla, sayısal takograf kart ücretlerinde 2014 yılından bu yana döviz artışı ve buna paralel olarak yapılan ilave yatırımlar göz önünde bulundurularak, sayısal takograf kart ücretleri yeniden düzenlenerek,

            * Sürücü kartı ücreti 160.TL,

            * Şirket ve servis kartı üvreti ise 450.TL olarak TOBB tarafından güncellenmiştir.

Yeni ücretler 01/08/2021 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

Önemle Duyurulur.