122.Yıl

122.Yıl

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) Kadın Girişimciler Forumu Hk.

Sayın Üyemiz,

Kadın Girişimciler Forumu, EUROCHAMBRES tarafından TOBB ile yakın işbirliği içerisinde yürütülmekte olan Türkiye-AB İş Diyaloğu (TEBD) Projesi kapsamında, EUROCHAMBRES Kadın Girişimciler Ağı ve TOBB Kadın Girişimciler Konseyi işbirliği ile 23-24-25 Kasım tarihlerinde online düzenlenecektir.

Forum; kadın girişimcilerin, politika yapıcıların, uluslararası finans kuruluşlarının, AB ve Türk Odalarının, vb. bir araya geldiği bir etkinlik olacaktır. Türkiye ve AB’den Kadın Girişimciler arasında yapıcı bir diyalog geliştirmeyi, katılımcıların ağlarını genişletmelerine, becerilerini geliştirmelerine ve bilgilerini arttırmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kadın Girişimciler Forumu açılış oturumu ile dört ilgi çekici ve interaktif tematik oturumlardan oluşmaktadır:

- Türkiye ve AB’de Kadın Girişimci Destek Programları

- Türkiye ve AB’de Özel ve Kamu Finansman Kaynakları

- Kadın Girişimcilerin İlham Veren Uygulamaları

- Kadın Girişimciliğinde AB ve Türkiye Odalarının Rolleri ve Aktiviteleri

Etkinlik boyunca Türkçe ve İngilizce simültane çeviri sağlanacaktır.

Detaylı bilgi ve kayıt için: https://tebdwef.eu/tr

Bilgilerinize sunarız.