124.Yıl

122.Yıl

Turizm Gelirlerinin Arttırılmasına Yönelik Girişimlerde Bulunuldu.

Bacasız sanayimiz olan ve ülke ekonomimizin desteklenmesinde önemli katkı sağlayan turizm sektörümüzün beklentilerinin karşılanması konusu ilgili komitemiz toplantısında dile getirilmiştir. Ülkemizde turizm gelirlerinin arttırılması adına, özellikle pandemi döneminde trend haline gelerek fazlaca rağbet gören ve her geçen gün karavanlı tatili tercih eden tatilci sayısının arttığı göz önüne alınarak, karavanlı tatilde yerli ve yabancı turist sayısının ülkemizde artırılmasına olanak sağlayacak çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İş bu sebeple, karavanlı turizmin desteklenmesi amacıyla karavan üretiminde ve satışında uygulanan vergi oranlarının azaltılması ile sektörün destekleneceği ve bununla birlikte ülkemiz genelinde karavan park alanlarının arttırılması karavan ile tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin sayılarının artışına sebep olacağı ön görülmüştür. Sonuç olarak, yukarıda bahsi geçen taleplerin turizm sektörüne katkı sağlayacak olması sebebiyle ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunuldu.