124.Yıl

122.Yıl

Ticarethanelerde Yeni Aboneliklerde Koyulan Gaz Hattı Kutularına Uygulanan Ücretler İle İlgili Girişimlerde Bulunuldu.

Ticarethanelerde Gaz hattı kutularına Türk Lirası üzerinden uygulanan ücretler ilimizde gaz dağıtım yetkisinin İZGAZ’dan PALGAZ firmasına geçmesiyle birlikte dolar kuru üzerinden uygulanmaya başlanmıştır. PALGAZ’ın dağıtıcı firma olmasıyla birlikte gaz hattı kutularının kurulum yetkisinin İZGAZ’ın tekeline verildiği ve kutu ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınmasıyla birlikte doğalgaz kullanacak yeni ticarethane abonelerinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olduğu ifade edilmiştir. İş bu sebeple İZGAZ’ın tekelinde olan gaz hattı kutularına uygulanan yüksek ücretlerin gözden geçirilerek ücretlerin makul seviyelere çekilebilmesi amacıyla ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunuldu.