• Yeni Sigorta Acenteliği Tescili

  1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan tescili talep dilekçesi
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
  2. Kocaeli Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan kayıt talep dilekçesi
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
  3. Acentelik vekalletnamesi
   
  *1 adet asıl 3 fotokopi
  *noter tasdikli
  4. Acentelik sözleşmesi
   
  *1 adet asıl
 • Sigorta Acenteliği Feshi Tescili

  1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan tescili talep dilekçesi
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
  2. Kocaeli Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan kayıt talep dilekçesi
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
  3. Acentelik fesihnamesi
   
  *1 adet asıl 3 fotokopi
  *Noter tasdikli